Home Aardgasvrij

Aardgasvrij: duurzame warmte

In 2050 wordt er geen aardgas meer gebruikt. Wat betekent dit voor jou als inwoner van Haaksbergen en wat kan je nu al doen om stappen te zetten richting een woning zonder aardgas? Best veel. We leggen het graag uit.

thermostaat
Snel naar:

Waarom gaan we van het aardgas af?

Bij de verbranding van aardgas komt veel CO2 vrij. CO2 is een broeikasgas, het houdt de warmte rondom de aarde vast. Te veel van dit broeikasgas zorgt voor opwarming van de aarde. Het gebruik van aardgas om woningen te verwarmen zorgt voor 10% van alle Nederlandse CO2-uitstoot. En dan is het gebruik voor kantoren en andere gebouwen, zoals scholen, nog niet meegerekend. We hebben in Nederland afgesproken dat we in 2050 alleen maar duurzame energie willen gebruiken en dus geen aardgas meer. 2050 klinkt nog ver weg, maar er moet veel gebeuren om Nederland van het aardgas af te krijgen. 

Andere mogelijkheden dan aardgas

Hoe en wanneer gaan we in de toekomst onze woningen verwarmen? In 2050 gebruiken we geen aardgas meer, maar wat zijn de alternatieven voor Haaksbergen? Hieronder lees je meer over aardgasvrije oplossingen.

De warmtepomp en lage temperatuurverwarming

Een warmtenet

Met een warmtenet is het mogelijk om huizen te verwarmen zonder cv-ketel. Warmtenetten zijn vooral geschikt in wijken of steden waar veel huizen dicht op elkaar staan.

Duurzaam gas

Biogas, groengas en waterstof zijn duurzame alternatieven voor aardgas. Het bestaande aardgasnetwerk in onze gemeente is geschikt voor groengas en waterstof.

De Warmtevisie: welke richting?

In de Warmtevisie voor de gemeente Haaksbergen staat welke andere manieren beschikbaar zijn in Haaksbergen om woningen en gebouwen te verwarmen. Het is een richting naar wat ons de komende jaren te doen staat als we overgaan van aardgas naar meer duurzame warmte. Alle gebouwen zoals woningen, sportgebouwen, scholen, winkels, kantoren en bedrijfshallen moeten geschikt gemaakt worden om van het aardgas af te komen. Dat noemen we verduuurzamen. In de Warmtevisie staat ook in grote lijnen beschreven wanneer welke wijk van het aardgas af kan.