Aardgasvrij

Hoe en wanneer gaan we in de toekomst onze woningen verwarmen? In 2050 gebruiken we geen aardgas meer, maar wat zijn de alternatieven voor Haaksbergen? Op deze pagina leest u meer over aardgasvrij, wat, wanneer en waarom.

Waarom van het aardgas af?

Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt en dat de voorraad niet oneindig is. De uitstoot van CO₂ zorgt voor klimaatverandering en dat willen we juist tegengaan. Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO₂ uit te stoten. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden.

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huizen nog aangesloten op het gasnet en zorgen ze samen voor 10% van de Nederlandse CO₂-uitstoot (en dat is nog exclusief de verwarming van kantoren en andere gebouwen). Nu heeft de overheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we voor die tijd allemaal van het aardgas af moeten. Daarnaast gaat de gaswinning in Groningen sterk teruglopen. Als we niet afhankelijk willen zijn van gas uit het buitenland moeten we overstappen op nieuwe manieren voor verwarmen en koken.

De Warmtevisie

We starten met het maken van een richtinggevend plan: de Warmtevisie. Een Warmtevisie is een plan waarin staat welke alternatieven voor aardgas in de gemeente kansrijk zijn. Het is een doorkijk naar wat ons de komende jaren te doen staat als we overgaan van aardgas naar duurzame warmte. We gaan de gebouwde omgeving – onze woningen, sportaccommodaties, scholen, winkels, kantoren, bedrijfshallen – verduurzamen. U kunt hier de Warmtevisie inzien.

Wat zijn de alternatieven?

Er zijn voldoende duurzame alternatieven om mee te verwarmen en koken. De verwarming van uw huis kan op verschillende manieren vervangen worden, momenteel voornamelijk door een aansluiting op een warmtenet, met elektrische oplossingen of door aardgas te vervangen door groen gas. Voor het koken is inductie de meest logische oplossing. Wilt u meer weten over de alternatieven voor aardgas? Lees dan de Warmtevisie. U kunt de Warmtevisie hier inzien.

Bewonersverhalen

In de gemeente Haaksbergen zijn al tal van voorbeelden van bewoners die een stap naar aardgasvrij gezet hebben. We hebben hieronder een aantal inspirerende bewonersverhalen op een rij gezet. Lees hier alle bewonersverhalen

Thermostaat instellen

Wanneer wordt mijn woning aardgasloos?

Uiteindelijk zullen in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Als gemeente hebben wij de taak de komende tijd inzichtelijk te maken hoe wij in Haaksbergen omgaan met het aardgasvrij maken van onze wijken. Dit wordt omschreven in de Warmtevisie die medio 2022 beschikbaar zal zijn. In deze visie staat in grote lijnen wanneer welke wijk van het gas af gaat. 

Na de Warmtevisie: een WUP!

De Warmtevisie is gereed. Nu kan een start gemaakt worden met de WUP: een wijkuitvoeringsplan. In dit plan werken inwoners, organisaties en experts uit de wijk samen om te kijken welk alternatief passend is in de wijk. En wanneer de wijk er dan klaar voor is om over te gaan op een alternatief voor aardgas. Tijdens de bijeenkomsten voor het WUP worden inwoners nauw betrokken. En pas in deze fase worden beslissingen genomen. Wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden, laten we u weten via nieuws op onze site, via onze social media en via Rond Haaksbergen. U kunt zelf ook een bijeenkomst starten. De gemeente helpt u met het organiseren. Wilt u hierover in overleg? Neem dan contact op met de gemeente Haaksbergen.

Nu al van het aardgas, kan dat?

Er zijn verschillende manieren om nu al van het aardgas te gaan. Thuisbaas is een voorbeeld van een sociale onderneming zonder winstoogmerk die huizen betaalbaar en zonder aardgas wil voorzien van warmte, warm water, een kookplaat en 100% duurzame energie. Uitgebreide informatie over een energieneutrale woning met Thuisbaas lees je hier.

Facebook Instagram Twitter Linkedin
Logo Ster in Samen Duurzaam