Home Duurzame gemeente

De duurzame gemeente

Als gemeente geloven we in een duurzame toekomst! We zijn vastberaden om een positieve impact te hebben op het milieu en onze lokale gemeenschap. Samen streven we naar een groenere, schonere en duurzamere toekomst voor ons allemaal!

Wat doen wij als gemeente om duurzaamheid te bevorderen? Nou, we gaan flink aan de slag! Duurzaamheid zit verweven in ons beleid en we zetten actief stappen om onze eigen processen en activiteiten te verduurzamen.

Energie-efficiëntie staat hoog op onze agenda. Vanaf 2024 nemen we energiebesparende maatregelen voor onze gemeentelijke gebouwen en vervangen we oude armaturen door zuinigere LED-verlichting in de openbare ruimte. En we kijken ook naar hernieuwbare energieoplossingen, altijd met oog voor wat onze inwoners willen. Zo wekken we duurzame energie op en verkleinen we onze ecologische voetafdruk.

plant in glas

Daarnaast zetten we ons in voor duurzame mobiliteit. We stimuleren het gebruik van fietsen en elektrische voertuigen door het aanleggen van fietspaden en het plaatsen van laadpalen. En wist je dat we op verschillende plekken in Haaksbergen Ecofalt hebben liggen? Een duurzaam alternatief voor asfalt, waarmee we ook nog eens CO2 besparen!

De toekomst van duurzaamheid in onze gemeente ziet er veelbelovend uit en we willen jou er graag bij betrekken! Ontdek op deze website hoe ook jij kunt bijdragen aan een duurzame en groenere samenleving. Samen maken we écht het verschil! Doe je mee?

Lees hieronder wat de gemeente doet om te verduurzamen:

Duurzame energie

Het landelijke doel is om energie te besparen en geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Dat betekent dat we in 2050 alle elektriciteit die we nodig hebben, duurzaam opwekken met zon en wind. Dat duurt nog lang en daarom hebben we een tussenstap in 2030: dan wekken we in Haaksbergen de helft van onze nodige elektriciteit duurzaam op: 94 GWh. We doen dat met zonnepanelen op grote daken, zonnevelden en windturbines.
Lees hier meer.

Duurzame mobiliteit: laadvisie

De gemeente Haaksbergen heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Duurzame mobiliteit speelt een belangrijke rol om deze ambitie te bereiken. De komende drie jaar zet de gemeente een belangrijke stap met de plaatsing van circa 55 publieke laadpalen in de openbare ruimte. Dit is echter nog maar het begin van een opeenvolging van ontwikkelingen waarmee mobiliteit in de gemeente Haaksbergen richting 2050 duurzamer wordt. Het
plaatsingsbeleid helpt de gemeente bij de uitrol van laadinfrastructuur voor personenvervoer, doelgroepenvervoer en licht vrachtvervoer.
Lees hier meer.

Duurzaamheidsvisie

Om de verduurzaming van Haaksbergen effectief vorm te geven wordt in 2024 een duurzaamheidsvisie opgesteld. Deze visie zal leidend zijn in de projecten en beleidsvorming op gebied van duurzaamheid binnen de gemeente. Via deze pagina houden we je op de hoogte!