Duurzaam opwekken

Zonnepanelen op boerderijen

Zonneparken

We willen maximaal 40 ha opwekken via zonneparken. Aan de hand van de vastgestelde Beleidsregels konden initiatiefnemers voor zonneparken een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning. Op dit moment liggen de volgende initiatieven voor:

  1. Pure Energie/ ECH N18 Noord
  2. Pure Energie/ ECH N18 Eeltinkveld
  3. LC Energy De Stegenhoek

Zonnepanelen op grote daken

We kijken eerst naar de mogelijkheden om zonnepanelen op grote daken te realiseren. Het gaat om daken van meer dan 300 m2. Het is logisch dat inwoners vinden dat eerst alle grote daken vol gelegd moeten worden met zonnepanelen. “Dan hoeven we geen zonnevelden meer die ons landschap verrommelen”, horen we vaak. Helaas is dat geen alternatief, want niet alle grote daken zijn qua constructie geschikt. Ze kunnen sneeuw en regen dragen, maar niet ook nog eens een hele serie zonnepanelen. In de gemeente Haaksbergen gaan we ervan uit dat maximaal 30 procent van de daken groter dan 300 m2 geschikt is voor zonnepanelen. We hebben dus alle opties (zonnevelden, zonnepanelen op grote daken en windenergie) nodig.

Voor ondernemers

Speciaal voor ondernemers hebben we een aantal belangrijke stappen op een rij gezet om energie te besparen en elektriciteit duurzaam op te wekken. 

Wilt u weten welke andere ondernemers in Haaksbergen u voorgingen? Lees dan de ondernemersverhalen eens door. Wellicht geeft het u inspiratie of nodigt het uit tot een gesprek met deze ondernemer. Zij helpen u graag verder.

Wilt u als ondernemer advies over de verduurzaming van uw bedrijf, neem dan contact op met Energiecoöperatie Haaksbergen.

We gaan energie besparen en we gaan geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Dat betekent dat we in 2050 alle elektriciteit die we nodig hebben, duurzaam opwekken met zon en wind. Dat duurt nog lang, daarom hebben we een tussenstap in 2030: dan wekken we in Haaksbergen de helft van onze nodige elektriciteit duurzaam op: 94 GWh. We doen dat met zonnevelden, windturbines en zonnepanelen op grote daken.

De RES Twente

De Regionale Energiestrategie (RES) Twente is een van 30 energieregio’s in Nederland. Samen geven de energieregio’s invulling aan het Klimaatakkoord om onze CO2-uitstoot te verminderen naar 49% in 2030 en zelfs naar 0% in 2050. Haaksbergen werkt samen met de andere Twentse gemeenten in de RES Twente. Elke gemeente in Twente levert vervolgens weer een bijdrage aan de RES Twente. In totaal levert de RES Twente een bijdrage van 1500 GWh aan duurzaam opgewekte elektriciteit. Haaksbergen heeft ingezet op het bijdragen aan grootschalige opwek van 94 GWh per jaar, tot 2030.

Eerst kijken we naar de mogelijkheden om zonnepanelen op grote daken te realiseren. De totale opbrengst van zonnepanelen op grote daken in 2030 kan naar 20 GWh per jaar. Daarnaast willen we maximaal 40 ha opwekken via zonneparken en 50 GWh met windturbines (ongeveer 5 stuks). Hoe die verdeling er precies uit komt te zien weten we nog niet. Wat wel vaststaat, is dat we 94 GWh aan energie op gaan wekken. De invulling is vooral afhankelijk van de initiatieven die ontwikkeld worden. Meer weten? Kijk dan eens op https://www.energiestrategietwente.nl

Windenergie

Haaksbergen heeft in het RES-bod 5 windturbines opgenomen. Of en hoe we deze 5 windturbines gaan realiseren bespreken we komend jaar met de inwoners en ondernemers van Haaksbergen.

Energiecoöperatie Haaksbergen

Energiecoöperatie Haaksbergen initieert meerdere plannen voor zonnepanelen op grote daken. In totaal gaat het om ongeveer vierduizend zonnepanelen op verschillende (voornamelijk) bedrijfsgebouwen in Haaksbergen. Voor de ‘zon op dak’-projecten is Energiecoöperatie als adviseur betrokken. Wilt u hier informatie over, dan kunt u contact met de coöperatie opnemen.

Dat is naast het investeren (in bijvoorbeeld de ‘zon op het veld’-projecten) ook een rol die de coöperatie op zich neemt. Via de initiatieven ‘zon op het veld’ stimuleren ze te zijner tijd ook ‘zon op het dak’: inwoners van Haaksbergen kunnen via Haaksbergse installateurs goedkoop zonnepanelen aanschaffen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met de coöperatie.

Energiecoöperatie Haaksbergen werkt op dit moment aan een aantal initiatieven voor zonneparken. De initiatieven vindt u hier. Als inwoner van de gemeente kunt u hieraan meedoen.

Facebook Instagram Twitter Linkedin
Logo Ster in Samen Duurzaam