Home Windenergie in Haaksbergen

Windenergie in Haaksbergen

De gemeenteraad heeft in haar raadsafspraken 2022-2026 afgesproken “het college op te dragen op korte termijn een participatietraject voor te stellen om te komen tot een plan voor de inpassing van windmolens in Haaksbergen. Op die manier kan maximaal draagvlak worden bereikt voor de uitvoering van de gedane toezegging en kan worden voorkomen dat Haaksbergen door hogere overheden wordt gedwongen besluiten te nemen die binnen Haaksbergen niet breed worden gesteund.”

Recente ontwikkelingen Windenergie

De nieuwste ontwikkelingen rondom windenergie in Haaksbergen lees je op de website Samen Haaksbergen.

Mei 2023: Zoekgebieden en participatieplan vastgesteld

Op woensdag 31 mei 2023 heeft de gemeenteraad twee zoekgebieden voor windenergie vastgesteld, ten noorden en zuiden van Buurse. Daarnaast heeft de gemeenteraad een participatieplan vastgesteld. In dit plan staat beschreven hoe en wanneer de Buursenaren en hun omgeving kunnen meedenken en adviseren over het beleid voor windenergie.  

De informatie over het participatietraject zal gedeeld worden op de website www.samenhaaksbergen.nl

April 2023: Haalbaarheidsonderzoek op de agenda

Woensdag 19 april heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel waarin werd voorgesteld om de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek vast te stellen. 

 

 

Op woensdag 5 april 2023 heeft adviesbureau Bosch en van Rijn een presentatie gegeven tijdens de vergadering van de  commissie Ruimte. Hiernaast is deze presentatie te downloaden en te bekijken via de link naar de vergadering. Vervolgens heeft de commissie de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek besproken.

Tijdens deze vergadering waren twee insprekers aanwezig:

  • De heer A. Kraak namens Stichting Tegenwind. Zijn bijdragen zijn via de link hiernaast te zien, van 49:22 tot 1:00:32 en 2:19:02 tot 2:23:28.
  • De heer C. Kraal namens Energiecoöperatie Haaksbergen. Zijn bijdragen zijn via de link hiernaast te zien, van 1:00:41 tot 1:14:54 en 2:23:30 tot 2:27:30.

Schriftelijke bijdragen aan dit debat zijn te vinden via de link naar de vergadering, bij het betreffende agendapunt. 

Maart 2023: Haalbaarheidsonderzoek afgerond

Op dinsdag 21 maart 2023 heeft het college besloten om het haalbaarheidsonderzoek ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Hiervoor is een raadsvoorstel bijgevoegd en overzicht van het proces. Deze informatie is op deze pagina te vinden. 

Februari 2023: gemeenteraad bijgepraat

Op woensdag 8 februari 2023 heeft adviesbureau Bosch en van Rijn een presentatie gegeven aan de commissie- en gemeenteraadsleden. Hiernaast is deze presentatie te downloaden.

Op diezelfde avond heeft de heer A. Kraak ingesproken tijdens de gecombineerde commissievergadering. Zijn bijdrage is via de link hiernaast te zien, van 18:12 tot 27:05. 

Januari 2023: van start

Op 24 januari 2023 heeft het college besloten om te starten met een ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek. Hierover is een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Deze informatie is ook op deze pagina te vinden.