Home Windenergie in Haaksbergen

Windenergie in Haaksbergen

Op deze pagina houden we je op de hoogte over de voortgang rondom het thema windenergie in Haaksbergen. 

De gemeenteraad heeft in haar raadsafspraken 2022-2026 afgesproken “het college op te dragen op korte termijn een participatietraject voor te stellen om te komen tot een plan voor de inpassing van windmolens in Haaksbergen. Op die manier kan maximaal draagvlak worden bereikt voor de uitvoering van de gedane toezegging en kan worden voorkomen dat Haaksbergen door hogere overheden wordt gedwongen besluiten te nemen die binnen Haaksbergen niet breed worden gesteund.”

Maart 2023: Haalbaarheidsonderzoek afgerond

Op dinsdag 21 maart 2023 heeft het college besloten om het haalbaarheidsonderzoek ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Hiervoor is een raadsvoorstel bijgevoegd en overzicht van het proces. Deze informatie is op deze pagina te vinden. 

Februari 2023: gemeenteraad bijgepraat

Op woensdag 8 februari 2023 heeft adviesbureau Bosch en van Rijn een presentatie gegeven aan de commissie- en gemeenteraadsleden. Hiernaast is deze presentatie te downloaden.

Op diezelfde avond heeft de heer A. Kraak ingesproken tijdens de gecombineerde commissievergadering. Zijn bijdrage is via de link hiernaast te zien, van 18:12 tot 27:05. 

Januari 2023: van start

Op 24 januari 2023 heeft het college besloten om te starten met een ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek. Hierover is een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Deze informatie is ook op deze pagina te vinden.