Home Opwek in Haaksbergen

Opwek in Haaksbergen

Het landelijke doel is om energie te besparen en geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Dat betekent dat we in 2050 alle elektriciteit die we nodig hebben, duurzaam opwekken met zon en wind. Dat duurt nog lang en daarom hebben we een tussenstap in 2030: dan wekken we in Haaksbergen de helft van onze nodige elektriciteit duurzaam op: 94 GWh. We doen dat met zonnepanelen op grote daken, zonnevelden en windturbines.

Snel naar:

Regionale Energiestrategie (RES) Twente

De Regionale Energiestrategie (RES) Twente is een van 30 energieregio’s in Nederland. Samen zetten ze de afspraken die in het Klimaatakkoord staan, om in plannen voor de regio. Want het doel in Nederland is om onze CO2-uitstoot te verminderen naar 49% in 2030 en zelfs naar 0% in 2050. Haaksbergen werkt samen met de andere Twentse gemeenten in de RES Twente. Elke gemeente in Twente levert dan weer een bijdrage aan de RES Twente. Meer informatie over de RES Twente vind je hier. In totaal levert de RES Twente een bijdrage van 1500 GWh aan duurzaam opgewekte elektriciteit (stroom). Haaksbergen heeft beloofd om 94 GWh per jaar, tot 2030 bij te dragen.

Zon op dak

Eerst kijken we naar de manieren om zonnepanelen op grote daken te krijgen. Als we over grote daken praten, dan hebben we het over daken van meer dan 300 m2. De totale opbrengst van zonnepanelen op de grote daken in onze gemeente, in 2030, kan naar 20 GWh per jaar. Niet alle daken zijn geschikt: 30% van de grote daken kan panelen dragen. Dit hangt af van de constructie van het pand en van de verzekering.

Zonnevelden en windturbines

Dan zonnevelden en windturbines: we willen maximaal 24 GWh opwekken via zonnevelden en 50 GWh met windturbines (ongeveer 5 stuks). Hoe die verdeling er precies uit komt te zien weten we nog niet. Wat we wel zeker weten, is dat we 94 GWh aan energie op gaan wekken. Hoe we dat doen, hangt af van welke initiatieven ontwikkeld worden door onze inwoners en ondernemers.

Zon op grote daken

Inwoners willen graag dat eerst alle grote daken bedekt worden met zonnepanelen, voordat er meer zonnevelden worden aangelegd. Dit vinden wij ook! Jammer genoeg is zon op grote daken is niet altijd mogelijk vanwege een ongeschikte dakconstructie of omdat de verzekering het niet goed vindt. En het gaat om daken van ondernemers, waar de gemeente geen zeggenschap over heeft. De gemeente heeft uitgerekend dat maar 30% van deze daken geschikt is voor zonnepanelen. Om voldoende duurzame elektriciteit op te wekken, hebben we dus meer nodig dan alleen zon op dak. En ontkomen we er dus niet aan om ook zonnevelden te maken.

Zon op dak wordt vaak bereikt met behulp van de SDE++-subsidie vanuit de Rijksoverheid. Deze subsidieregeling is alleen geldig voor gebouwen die heel erg veel stroom gebruiken. Het gaat dan om bedrijven met een  grootverbruikaansluiting (minstens 3 x 80 Ampère).  Bedrijven die minder stroom gebruiken, kunnen de SCE-subsidie gebruiken. Inwoners kunnen profiteren van zonnepanelen op grote daken. Het werkt eigenlijk net zoals bij zonnevelden: een coöperatie beheert dan een gezamenlijk zonne-energiesysteem. Leden van de coöperatie kunnen hier financieel voordeel van krijgen. 

Financieel meedoen

Op dit moment zijn er nog geen grote daken met zonnepanelen gerealiseerd waaraan je kunt meedoen. Houd de website van de Energie Coöperatie Haaksbergen in de gaten om te zien wanneer het wel mogelijk is om financieel mee te doen. En je kunt ook zelf een initiatief ontwikkelen!

Zonnevelden

De gemeente Haaksbergen wil maximaal 40 hectare aan zonnevelden. Op dit moment is voor drie zonnevelden een vergunning verleend. In totaal gaat dit om 28,4 hectare aan zonnepanelen. Om te vergelijken hoeveel duurzame stroom dit geeft: genoeg voor ongeveer 9.100 huishoudens. Maar natuurlijk moeten bedrijven ook duurzame stroom gebruiken. Er is dus nog meer nodig. Meer informatie over de drie zonneparken waar aan gewerkt wordt, vind je hier:

Windenergie

Voor de opwek van energie kijkt de gemeente ook naar de mogelijkheden van windturbines. In het raadsakkoord is afgesproken dat er een participatietraject wordt opgezet om te kijken hoe de gemeente dit gaat aanpakken. Of deze windturbines er inderdaad komen en hoe we dit willen bereiken, staat nog niet vast. De gemeente werkt op dit moment ook nog niet aan beleid voor wind met kaders en richtlijnen. Het is hierdoor ook nog niet mogelijk voor bijvoorbeeld agrariërs om zelf kleine windturbines op eigen erf te bouwen. Op deze pagina houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen rondom het thema windenergie.