Home Subsidie verlaging energielasten

Subsidie verlaging energielasten

Huurders zijn voor de verduurzaming van hun woning grotendeels afhankelijk van de verhuurder. Om verhuurders te stimuleren hun huurwoningen (versneld) te verduurzamen, biedt de gemeente een subsidie waarmee verhuurders zonnepanelen of aanvullende isolatie kunnen laten plaatsen. Verhuurders kunnen alleen een subsidieaanvraag doen als de huurder voldoet aan de voorwaarden. Klik hier voor deze voorwaarden.

Door deze maatregelen bespaart de huurder honderden euro’s per jaar op de energierekening.

Snel naar:

Deze regeling is gesloten, het is niet meer mogelijk om een aanmelding of subsidieaanvraag te doen.

Animatie over de subsidie

infographic komt u in aanmerking voor gratis zonnepanelen of isolatie?

Optie 1: Zonnepanelen

Voor het plaatsen van zonnepanelen kan maximaal € 2000 subsidie aangevraagd worden. Het aantal te plaatsen panelen wordt gebaseerd op het jaarlijks elektriciteitsverbruik van de huurder. Hierdoor is de netto besparing voor de huurder het grootst. Voor de eerste 4 panelen mag geen vergoeding worden gevraagd van de huurder. 

Voor extra panelen mag de verhuurder een vergoeding van maximaal € 4 per paneel per maand vragen aan de huurder. Vanuit de subsidieverordening gaan we uit van niet meer dan 8 panelen, maar huurder en verhuurder kunnen samen afspreken meer panelen te plaatsen. De vergoeding per paneel is laag, zodat de vergoeding nooit hoger is dan de besparing op de energierekening. 

Optie 2: Isolatie

Voor isolatie geldt een maximaal subsidiebedrag van €1500. Wanneer de woning nog geen dakisolatie of vloerisolatie of spouwmuurisolatie heeft, kan de verhuurder hier subsidie voor aanvragen. De verhuurder mag voor deze maatregel geen vergoeding vragen van de huurder. 

Isolatie helpt voor een comfortabel en gezonde woning én het zorgt voor een lagere energierekening. Je kan je huis op verschillende manieren isoleren. De volgende isolatiemaatregelen komen in aanmerking voor deze subsidie: 

     – Dakisolatie
     – Vloerisolatie
     – Spouwmuurisolatie

Eerst meer weten over isoleren? Hier vindt u onze pagina over isoleren. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Milieucentraal.

 

Subsidieaanvraag door verhuurders

Wanneer de aanmelding van de huurder is goedgekeurd, ontvangen zowel huurder als verhuurder een referentienummer. Dit nummer is nodig in de subsidieaanvraag. 

Wilt u zich goed voorbereiden op uw aanvraag?  Lees dan alle voorwaarden in de Verordening subsidie verlaging energielasten Haaksbergen.

Let op: de huurder mag het aantal zonnepanelen bepalen op basis van zijn of haar jaarverbruik, met een maximum van 8. Huurder en verhuurder kunnen samen overeenkomen om meer panelen te plaatsen. Voor de eerste 4 panelen mag de verhuurder geen vergoeding vragen van de huurder. De vergoeding voor panelen 5 tot en met 8 (of meer) moeten huurder en verhuurder samen afspreken. Voor het vastleggen van deze afspraken, hebben we een concept overeenkomst. Deze concept overeenkomst voor de maandelijkse vergoeding voor zonnepanelen vindt u hier

 

Veelgestelde vragen

Huurders

Krijg ik als huurder de subsidie?

Nee, het is uw verhuurder die de subsidie moet aanvragen. U moet zich als huurder wel eerst aanmelden. Uw verhuurder komt anders niet in aanmerking voor subsidie. Wij controleren of u en uw verhuurder aan de voorwaarden voldoen.

Ik huur bij Domijn, wat betekent dit voor mij?

Als u zich aangemeld heeft en van ons een goedkeuringsbrief met referentienummer heeft ontvangen, neemt Domijn contact met u op. Samen bekijkt u hoeveel panelen voor uw situatie wenselijk zijn.

In de meeste gevallen zal Domijn 8 panelen op het dak plaatsen. Hiervoor betaalt u een vergoeding van € 15,50 per maand in de servicekosten. Dit heeft dus geen invloed op uw kale huurprijs en eventuele huurtoeslag. Met 8 panelen bespaart u fors op de energierekening. We verwachten dat u iedere maand ten minste € 50 extra overhoudt in de portemonnee.

Hoe zijn de inkomensgrenzen bepaald?

De inkomensgrens die wij gebruiken voor deze subsidie is gebaseerd op de inkomensgrens die door het Rijk in 2022 is vastgesteld voor de bepaling van de (sociale)huurgrens. Op de website van Domijn vindt u een duidelijk overzicht van deze grens.

Waar vind ik mijn energiecontract?

Vaak staat in de app of op de website van uw energieleverancier wat voor tarieven u heeft. Denk erom, we hebben een document nodig waar zowel het type tarieven als uw naam en/of adres op staat. Heeft u variabele tarieven? Dan is een recente brief of email over een tariefswijziging voldoende!

Waarom is er gekozen voor een subsidie op zonnepanelen en isolatie?

Met zonnepanelen wekt u uw eigen energie op. Deze energie hoeft u niet van de energieleverancier te kopen. Met vier panelen op uw dak levert dit al een besparing op van meer dan € 400,- per jaar.

Een goed geïsoleerd huis blijft langer warm. Zo hoeft u uw woning minder vaak en lang te verwarmen. Daarmee gaat uw gasverbruik omlaag. Met betere isolatie kunt u honderden euro’s per jaar besparen.

De voordelen van zonnepanelen en isolatie blijft u houden. U blijft dus geld besparen op uw energierekening.

Kom ik ook in aanmerking als ik in een appartement woon?

Ja. Maar uw verhuurder mogelijk niet. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u zich aanmelden. Uw verhuurder krijgt bericht van de gemeente. Ook uw verhuurder moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij een appartement/flat is dit moelijker.

Huurt u een appartement/flat bij Domijn? Domijn heeft aangegeven niet mee te kunnen werken aan zonnepanelen of isolatie voor appartementen/flat. Het is namelijk lastig om de opbrengst van “uw” zonnepanelen ook daadwerkelijk bij u uit te laten komen.

Ik heb (nog) geen post ontvangen van de gemeente, wat nu?

We hebben ons best gedaan om alle huurders in Haaksbergen een brief te sturen. Toch kan het voorkomen dat u per ongeluk geen post van ons heeft ontvangen. Ook zonder brief kunt u zich aanmelden via deze site.

Wanneer krijg ik antwoord van de gemeente?

We controleren uw aanmelding zo snel mogelijk. Binnen 3 weken hoort u van ons of u voldoet aan onze voorwaarden.

Wat gebeurt er met mijn aanmelding?

Heeft u….

 • Zich aangemeld via het formulier (digitaal of op papier)?
  >> Uw aanmelding wordt gecontroleerd en u ontvangt binnen 3 weken na aanmelding een reactie. We versturen geen ontvangstbevestiging omdat we hopen/verwachten de aanmeldingen heel snel te kunnen controleren.
 • Een brief ontvangen met een referentienummer?
  >> Tegelijk met het versturen van uw brief is er een email verstuurd naar uw verhuurder. De bal ligt nu dus bij uw verhuurder, u kunt met hem/haar contact opnemen.
 • Een brief ontvangen dat u niet in aanmerking komt?
  >> U kunt bezwaar maken via de procedure die beschreven staat in de brief en te vinden is op de website van de gemeente.
 • Bericht gehad dat uw verhuurder een voorschot op de subsidie ontvangt?
  >>Uw verhuurder heeft de subsidie ontvangen en kan u vertellen wanneer de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.
Is mijn verhuurder verplicht om subsidie voor mijn woning aan te vragen?

Nee. Het is voor verhuurders niet verplicht om subsidie aan te vragen als een huurder voldoet aan de voorwaarden. Uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk verhuurders subsidie aanvragen.

Ik heb de energietoeslag ontvangen; kom ik automatisch in aanmerking?

Nee, u komt niet automatisch in aanmerking als u de energietoeslag heeft ontvangen. Voor deze subsidie kijken we niet alleen naar uw inkomen, maar ook naar uw energiecontract en woonsituatie.

Verhuurders

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Voor (ten minste 4) zonnepanelen kunt u maximaal €2000 subsidie ontvangen. Voor isolatie kan maximaal €1500 subsidie worden ontvangen. Er kan per woning maar voor één maatregel subsidie aangevraagd worden.

Het lukt mij niet om binnen 6 maanden zonnepanelen of isolatie te realiseren, wat nu?

Eén van de voorwaarden van de subsidie is dat de zonnepanelen of isolatie binnen 6 maanden worden aangebracht. Lukt dit niet? Dan kunt u bij de gemeente uitstel vragen. Hiervoor moet een geldige reden worden opgegeven. Een voorbeeld van een geldige regel is de lange wachttijd bij leveranciers.

Krijg ik sowieso subsidie als ik het aanvraag?

Nee. De gemeente kan maximaal € 500.000 uitgeven (dit is het subsidieplafond). Als er meer subsidie wordt aangevraagd, wordt er gekeken naar wie het eerst de subsidie heeft aangevraagd. Als midden op een dag het maximale bedrag is bereikt, wordt er geloot onder alle aanvragen van die dag.

Wanneer ontvang ik het subsidiebedrag?

Het subsidiebedrag wordt als 100% voorschot uitbetaald. Uitbetaling vindt plaats binnen 6 weken na het toekennen van de subsidie.