Home Vleermuizen

Help mee de vleermuizen te beschermen

Heeft u plannen om te bouwen, isoleren of verbouwen? Hou er dan rekening mee dat onder daken en in spouwmuren van woningen huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen leven. Dit zijn beschermde diersoorten en daar moeten we als gemeente en inwoners goed voor zorgen. Om deze dieren te beschermen gaat de gemeente kraamkasten voor vleermuizen plaatsen, zoveel mogelijk bij inwoners thuis. De gemeente is op zoek naar inwoners uit Haaksbergen, Buurse en De Hoeve die zo’n speciale kast willen laten plaatsen in hun woning.

Vleermuizen hebben plekken nodig om te rusten en hun jongen groot te brengen. Door isolatie verdwijnen veel natuurlijke schuilplaatsen in gebouwen en woningen. Hierdoor is het voor vleermuizen moeilijker om een goede plek te vinden om te leven. Vleermuiskasten bieden een veilige en fijne plek waar vleermuizen kunnen rusten en hun jongen grootbrengen.

Kasten plaatsen

Het plaatsen van vleermuiskasten is een eenvoudige manier om vleermuizen te helpen. Het liefst worden ze in de muur gebouwd, maar er zijn ook opties voor kasten die op de gevel gehangen kunnen worden. De gemeente betaalt de kosten van de kast en de installatie ervan. De installatie staat gepland op donderdag 22 en vrijdag 23 augustus. Dan komt uitvoeringspartner Miecon naar Haaksbergen om de kasten te plaatsen.

Aanmelden

Wilt u weten of uw huis geschikt is of heeft u andere vragen? Heeft u ruimte voor een vleermuiskast en wilt u meedoen? Meld u dan aan bij Alissa Zuijdgeest, via a.zuijdgeest@haaksbergen.nl of bel naar (053) 573 45 67.

Hoe gaat het plaatsen en wat zie ik ervan?

Beeld van tijdens de plaatsing van een EPS vleermuiskast. Een deel van het metselwerk is tijdelijk verwijderd en de kast hangt in de spouw.

Tijdens

Om de kast te kunnen plaatsen, worden tijdelijk een aantal bakstenen verwijderd. De kast wordt in de spouw geplaatst en daarna wordt de muur weer dicht gemetseld. 

Beeld van een geplaatste vleermuiskast in een bakstenenmuur. Het enige dat zichtbaar is, is een opening ter grootte van een brievenbus.

Na

Na plaatsing is de invliegopening te zien ter grootte van een brievenbus, en mogelijk lichte verkleuring van het nieuwe voegwerk. 

Veelgestelde vragen

Welke woningen zijn geschikt?

Woningen die in eigendom zijn van inwoners/particulieren. De woningen moeten minimaal een hoekwoning, 2 onder 1 kap of vrijstaande woning zijn, met een kopgevel (tenminste geen raam vanaf de eerste verdieping). Appartementen zijn helaas niet geschikt. De kasten worden bij voorkeur zo hoog mogelijk geplaatst in de muur.

Uitvoeringspartner Miecon beoordeelt of er voldoende ruimte is voor een verblijfplek van minimaal 100 bij 100 centimeter. Daarnaast bekijkt een ecoloog van dit natuurbureau of de gevel geschikt is met oog op het gedrag van vleermuizen, de winrichting en de stand van de zon.

Waarom zou ik hieraan meedoen?

Het is een manier om actief mee te werken aan natuurbescherming zonder dat het u iets kost.

Welke vleermuizen leven er in woningen?

De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger wonen in de spouwen van woningen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mij opgeef?

De gegevens komen op een lijst met deelnemers. Deze lijst wordt gedeeld met uitvoerend natuurbureau Miecon dat de kasten plaatst. De gegevens worden alleen gebruikt voor deze onderzoeksdoeleinden. Na deelname, dus na 23 augustus, worden de gegevens van inwoners nog 3 maanden bewaard waarna de gegevens worden gewist.

Krijg ik automatisch een kast als ik mij opgeef?

Nee, we gaan eerst de geschiktheid van de woning bepalen en letten daarbij ook op een goede spreiding van de aanmeldingen over de gemeente en de drie dorpen.

Zijn er nog verder kosten aan verbonden bij deelname?

Nee, de gemeente betaalt de kasten en het installeren ervan.

Ondervind ik schade van de kraamkasten in de toekomst?

Nee. Daarnaast hebben de kasten geen effect op de isolatiewaarde van de woning, omdat de kasten met een extra isolatieplaat aan de achterzijde worden geplaatst.

Moet ik de kasten onderhouden en/of schoonmaken?

Dat is niet nodig.

Hoelang blijven de kasten in de muur?

De kasten blijven permanent in uw muur zitten zonder dat u er iets van merkt.

Wanneer worden de kraamkasten geplaatst?

Onze uitvoeringspartner Miecon komt op dinsdag 13 augustus naar Haaksbergen om de mogelijkheden te bekijken. Als uw woning geschikt is, wordt op donderdag 22 of vrijdag 23 augustus de kast geplaatst.

Hoeveel tijd kost het aanbrengen van de kraamkast?

De plaatsing duurt maximaal een halve dag per kast.

Hoe verloopt de plaatsing van een kast?

Allereerst wordt er gekeken of bestaande ruimtes in de muren geschikt kunnen worden gemaakt als verblijfplek voor vleermuizen.

Soms is een simpele uitboring van een open stootvoeg ter hoogte van een niet-geïsoleerde vliering voldoende om de ruimte erachter bereikbaar te maken voor vleermuizen.

Als dit niet mogelijk is, wordt gekeken naar het maken van een nieuwe verblijfplaats. Voor het inbouwen wordt dan een klein deel van de stenen verwijderd of de eerste rij met dakpannen wordt even verplaatst.
Daarna wordt de kast in de spouw geplaatst. Vervolgens worden dezelfde stenen en dakpannen teruggeplaatst en als het nodig is opnieuw gevoegd.

Wat zie ik na het plaatsen van de vleermuiskast?

Na het inbouwen zal alleen de invliegopening en het eventueel nieuwere voegwerk een beetje zichtbaar zijn.

Wat als ik op den duur de vleermuiskast weg wil hebben?

Het is de bedoeling dat de vleermuiskast permanent geplaatst wordt. Als u de vleermuiskast weg wilt hebben, dan is dat op eigen initiatief en eigen kosten. We vragen u dit wel te melden bij de gemeente.