Enquête over energiebesparing en aardgasvrij

Enquete

In 2050 gebruiken we geen aardgas meer om onze huizen te verwarmen. Dat lijkt nog een hele tijd, toch moeten wij ons hier goed op voorbereiden. Gemeente Haaksbergen wil dat samen met de inwoners doen. Daarom hebben inwoners via een enquête hun mening en suggesties gegeven over hoe Haaksbergen aardgasvrij moet worden. De gemeente gebruikt deze input om haar Warmtevisie te maken: de richting naar aardgasvrij. 

256 Inwoners geven hun mening

De vragenlijst is digitaal afgenomen in november 2021 en is via nieuwsberichten en advertenties in lokale kranten, op de website en via social media kanalen bekend gemaakt onder de inwoners:

 • 256 inwoners vulden de enquete in
 • 30% daarvan is vrouw, 70% is man
 • Alle drie de leeftijdsklassen zijn gelijk vertegenwoordigd (t/m 50 jaar, 50-66 jaar, 67+)
 • 57% van de respondenten heeft een 2-personeels huishouden
 • 7% van de respondenten heeft een huurwoning, 93% woont in een koopwoning
 • 84% van de respondenten woont in een huis dat is gebouwd tussen 1965 en 2005

De resultaten zijn representatief voor de gemeente Haaksbergen. Deelnemers konden meedoen aan een winactie: de hoofdprijs was een Google Nest slimme thermostaat. En daarnaast waren nog 5 lokale prijzenpakketten te winnen. De winnaars zijn inmiddels bekendgemaakt. U kunt hier de hele rapportage inzien en downloaden.

De meest opvallende uitkomsten

 • De komende 5 jaar wil men vooral (meer) zonnepanelen aan gaan schaffen. Bewoners willen ook aan de slag met efficiëntere Cv-installaties, vloerisolatie en HR(+++)-glas. 
 • Een lagere energierekening is veruit de belangrijkste reden om maatregelen door te voeren.
 • Inwoners geven aan dat de woning in de toekomst verwarmd zal worden met een warmtepomp of waterstof.
 • De inwoners zijn beperkt op de hoogte van de subsidiemogelijkheden. Een derde is niet op de hoogte.
 • Meer dan de helft maakt zich weleens zorgen om de energierekening.
 • 91% van de inwoners is op de hoogte dat alle woningen in 2050 van het aardgas af moeten zijn.
 • Haaksbergen aardgasvrij in 2050? 2 op de 5 vindt het een goede ontwikkeling en 1 op de 5 vindt het een slecht idee.
 • Het minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen uit het buitenland is de belangrijkste motivatie om aardgasloos te worden. Kort daarop volgt het terugbrengen van de CO2-uitstoot.
 • Bij de zoektocht naar het alternatief voor aardgas vinden de inwoners het belangrijkste dat het wooncomfort niet gaat verminderen en dat de energiekosten niet zullen stijgen.
 • Meer dan 30% heeft nog geen idee wanneer men van het gas af wil. Een kwart wil zo snel mogelijk van het aardgas af. Eén op de acht kiest voor de laatste mogelijkheid: 2050.

Hoe gaan we nu verder?

U heeft aangegeven dat u het liefst geïnformeerd worden via RondHaaksbergen. 141 Deelnemers hebben zich aangemeld voor de digitale nieuwsbrief. Wilt u ook de digitale nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan hier in. We gaan bijeenkomsten organiseren met thema’s als bijvoorbeeld ‘Aardgasvrij Haaksbergen’, ‘Energiebesparing & Isolatie’ en ‘Subsidiemogelijkheden’. Via de digitale nieuwsbrief en Rond Haaksbergen houden we u hierover op de hoogte.

Digitale informatieavond: 19 januari 2022

Op 19 januari 2022 organiseren we een digitale informatieavond. We koppelen de resultaten van de enquete aan u terug en gaan dieper in op de alternatieven voor aardgas in gemeente Haaksbergen. En we geven u tips over energiebesparing, isolatie en subsidies. Wilt u hierbij aanwezig zijn, schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte.

 

En wat ontdekten we nog meer?

 • Het initiatief om aardgasloos te worden, moet volgens de inwoners hoofdzakelijk worden genomen door de gemeente en dan samen met de bewoners.
 • Het grootste deel vindt dat de gemeente moet aangeven welke wijk er als eerste van het aardgas af moet, maar drie op de tien wil dat de individuele bewoner het initiatief moet nemen.
 • 21% van de respondenten wil graag een rol spelen in de wijk of buurt als het gaat om energiebesparing, isolatie of aardgasvrij.
 • De meeste informatie over energiebesparing, isolatie en aardgasvrij heeft men verkregen via het GemeenteNieuws in RondHaaksbergen (46%). Daarna volgen Tubantia (30%) en de sociale mediakanalen (28%).
 • Inwoners verwachten veel van de gemeente Haaksbergen. Er zijn drie zaken die dicht bij elkaar liggen. Het informeren over isoleren, energiebesparing en alternatieven staat met 51% op 1. Het beschikbaar stellen van duurzaamheidsleningen (45%) staat ook hoog evenals het organiseren van collectieve inkoopacties (44%).
Facebook Instagram Twitter Linkedin
Logo Ster in Samen Duurzaam