Home Nieuws Werken aan meer biodiversiteit in Haaksbergen
biodiversiteit door bloemenveld
24-06-2021
min. leestijd

Werken aan meer biodiversiteit in Haaksbergen

De gemeente werkt de komende jaren binnen en buiten de bebouwde kom aan meer biodiversiteit in de openbare ruimte. Veel planten en ander groen hebben de afgelopen zomers te lijden gehad onder onder andere de droogte, waardoor de leefomgeving van insecten wordt bedreigd. Die insecten zijn juíst zo belangrijk voor de natuur: voor gewassenbestuiving, als voedsel voor andere dieren en als natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Daarom krijgen kruiden en bloemen meer ruimte, zodat er een betere leefomgeving voor insecten ontstaat en de natuur meer tot bloei komt.

Werken aan meer biodiversiteit is een wettelijke plicht voor overheden. De Europese Green Deal verplicht landen zich in te spannen voor meer biodiversiteit voor 2030. Die verplichting is er natuurlijk niet voor niets. De rijkdom aan soorten dieren, planten en bloemen staat onder druk en daarmee de kringloop van de natuur. Insecten bijvoorbeeld bestuiven gewassen, leven van bloemen en planten en zijn zelf weer voedsel voor vogels. Maar het werkt ook op een andere manier. Denk aan de eikenprocessierups. Hoe beter de leefomgeving voor insecten, hoe kleiner de komende jaren de kans op overlast door de nare rupsen. Daarnaast zien veel inwoners graag kleurrijker groen.

Gazons
De gemeente Haaksbergen wil – in navolging van andere gemeenten – een goede leefomgeving creëren voor insecten en tegelijkertijd de buitenruimte leefbaar en aantrekkelijk houden voor inwoners, zodat het er fijn wonen is. Om de biodiversiteit te bevorderen worden grotere gazons in Haaksbergen, die gemarkeerd zijn met een informatiebordje, vanaf dit seizoen minder vaak gemaaid. Daardoor krijgen kruiden en bloemen de ruimte. De gemeente laat het gras groeien op plekken waar dat niet hinderlijk is. Het gaat om ongeveer 25 procent van alle gazons. Officiële trap- en speelvelden worden natuurlijk wél met regelmaat gemaaid, zodat er voldoende ruimte is voor recreatie.

Bloemen
Behalve dat er minder wordt gemaaid, zijn op zichtlocaties en bij de entrees van wijken stroken met eenjarige bloemenmengsels ingezaaid. Hierin komen bloemensoorten voor die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders, maar óók voor het menselijk oog. De bloemenmengsels komen rond juli in bloei. Nog even geduld dus… Inwoners kunnen overigens zelf ook het nodige doen met bloemenmengsels en bloembollen in de tuin.

Overlast beperken
De nieuwe aanpak zorgt voor een veranderend beeld in de openbare ruimte. Dat is voor veel mensen wennen. Daar is de gemeente zich bewust van. Eventuele overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Zo worden de randen van de betreffende gazons wel regelmatig gemaaid. Fietspaden, wandelpaden en goten blijven daarmee vrij van overhangend gras. Ook wordt daarmee voor fietsers en wandelaars de kans op teken verminderd. Vrees voor een toename van ratten is onnodig. Ratten houden zich namelijk op bij water en voedsel. Voedsel vinden ze in afval en dierenvoer en niet tussen de bloemen en kruiden.

Bomen en vaste planten
De gemeente heeft de komende tijd ook extra aandacht voor bomen en vaste planten. Er wordt een inventarisatie gemaakt van dood groen. Dat groen wordt verwijderd en in het najaar vervangen. Daarnaast inspecteert Twente Milieu de komende weken een groot aantal bomen op onderhoudsbehoefte. Daaruit ontstaat een snoeiplan. Zo werkt de gemeente Haaksbergen samen met Twente Milieu aan een leefbare omgeving voor inwoners, insecten, bijen, vlinders en vogels.

Kaarten
Kijk op onderstaande kaarten op welke gazons in Haaksbergen kruiden en bloemen de ruimte krijgen:

In afstemming met natuurorganisaties
De natuurorganisaties maken zich al langere tijd sterk voor meer biodiversiteit in Haaksbergen. Ze zaaien bijvoorbeeld de bermen in met bloemenmengsels, waardoor de bloeiende bermen vol met Margrieten en Klaprozen staan. De gemeente en de Haaksbergse natuurorganisaties hebben afgelopen tijd met elkaar overleg gevoerd over de maatregelen voor meer biodiversiteit binnen en buiten de bebouwde kom. Bijvoorbeeld over plekken waar het best gezaaid kan worden, het aantal keren maaien en de wijze waarop. Het maaien gebeurt nu alleen nog maar na de bloeiperiode. Langs hoofdwegen worden de randen en hoeken (in verband met het zicht) frequenter gemaaid. Maaisel wordt afgevoerd om de bodem te verschralen. Deze werkheden voert Twente Milieu in opdracht van de gemeente uit. Verzoek (ook van de natuurorganisaties) aan bewoners van het buitengebied is om niet zelf de bermen te maaien.

De Haaksbergse natuurorganisaties werken met elkaar samen onder de naam Natuurtafel. Het gaat om IVN Haaksbergen, Stichting De Groene Waaier, Stichting Schaapskudde Haaksbergen, Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen en Imkervereniging De Heidebloem.