Home Nieuws Wat is de RES?
Rapport Regionale Energiestrategie Twente 1.0
25-05-2021
min. leestijd

Wat is de RES?

U heeft vast al in de krant gelezen over de RES Twente. De Regionale Energiestrategie (RES) Twente is een van 30 energieregio’s in Nederland. Samen geven de energieregio’s invulling aan het Klimaatakkoord om onze CO2 uitstoot te verminderen naar 49% in 2030 en zelfs naar 0% in 2050. Haaksbergen werkt samen met de andere Twentse gemeenten in de RES Twente.

Elke gemeente in Twente levert vervolgens weer een bijdrage aan de RES Twente. Totaal levert de RES Twente een bijdrage van 1500 GWh aan duurzaam opgewekte elektriciteit. Haaksbergen heeft ingezet op het bijdragen aan grootschalige opwek van 94 GWh per jaar, tot 2030. Eerst kijken we naar de mogelijkheden om zonnepanelen op grote daken te realiseren. De totale opbrengst van grootschalig zon op dak in 2030 kan naar 20 GWh per jaar. Daarnaast willen we 24 GWh (ongeveer 30 ha) opwekken via zonneparken en 50 GWh met windturbines (ongeveer 5 stuks). Hoe die verdeling er precies uit komt te zien weten we nog niet. Wat wel vaststaat, is dat we 94 GWh aan energie op gaan wekken. De invulling is vooral afhankelijk van de initiatieven die ontwikkeld worden. Meer weten? Kijk dan eens op https://www.energiestrategietwente.nl