Home Nieuws Beleid voor elektrisch vervoer en laadpalen: reageer nu als inwoner
stekker van elektrische auto
03-06-2022
3 min. leestijd

Beleid voor elektrisch vervoer en laadpalen: reageer nu als inwoner

Inwoners van Haaksbergen kunnen van 3 juni tot en met 14 juli a.s. reageren op hoe de gemeente aankijkt tegen elektrisch vervoer en opladen van elektrische voertuigen. De ontwerp visie en het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur ligt dan officieel ter inzage. Op dinsdag 24 mei heeft het college van de gemeente Haaksbergen deze documenten namelijk vastgesteld. Nu is het aan de inwoner van onze gemeente. U kunt de ontwerp laadvisie en het plaatsingsbeleid kunt u hier doorlezen.

Elektrisch rijden mogelijk maken

Haaksbergen wil namelijk graag dat het verkeer in de gemeente duurzamer wordt. Dat betekent dat er meer elektrisch gereden wordt en dat we als inwoners zo min mogelijk fossiele brandstoffen als benzine en aardgas gebruiken. Deze stoffen stoten namelijk CO2 uit; en dat is schadelijk voor ons klimaat. Elektrische auto’s zijn nu de meest ‘schone’ vorm van vervoer.  In de visie laadinfrastructuur staat opgeschreven hoe de gemeente aankijkt tegen verschillende onderdelen die gaan over elektrisch personenvervoer. Ook wordt goed gekeken wat we voor inwoners die geen elektrische auto hebben, kunnen doen.  Het andere document waarop inwoners kunnen reageren -het plaatsingsbeleid- beschrijft hoe de visie echt uitgevoerd moet worden. Ook staan er de spelregels in hoe het op straat eruit moeten komen te zien als er extra laadpalen komen. Hier gaat het om laadpalen die voor iedereen bestemd zijn.

Reageren

Als u een zienswijze in wilt dienen (een opmerking of een suggestie), dan kunt u dit volgende normale manier laten weten. Dat betekent dat u tussen 3 juni en 14 juli een brief kunt sturen naar  het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U kunt uw reactie ook mailen via gemeente@haaksbergen.nl onder vermelding van kenmerk: Z/21/020812.

Gemeenteraad besluit nog

Na de inspraakprocedure worden eventuele zienswijzen behandeld. Eind september buigt de gemeenteraad zich over de visie en het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur. En ook dan zal de gemeenteraad officieel reageren op de twee documenten. Het plaatsingsbeleid wordt iedere 2 jaar geactualiseerd.