Home Nieuws Ontwerpvergunning zonnevelden
Zonnepark
07-07-2021
min. leestijd

Ontwerpvergunning zonnevelden

Het college van B&W heeft op dinsdag 6 juli 2021 de ontwerpvergunningen voor drie zonnevelden vastgesteld. Het volledige collegebesluit is hier te vinden. Het gaat om de ontwerpvergunningen voor de volgende zonneparken:

  • Zonnepark N18 Noord
  • Zonnepark N18 Eeltinkveld
  • Zonnepark De Stegenhoek

Dit betekent dat er weer een stap is gemaakt richting realisatie van de zonnevelden en dat zienswijzen ingediend kunnen worden van 16 juli t/m 26 augustus 2021. De vormvrije m.e.r.-beoordelingen en ontwerpbesluiten worden dan namelijk ter inzage gelegd.

Zonnepanelen op het dak

Zonnevelden leveren een belangrijke bijdrage aan de duurzame opwek van elektriciteit. Maar er zijn ook nog voldoende mogelijkheden om de daken van Haaksbergen beter te benutten. Hoe meer zonnepanelen op het dak, hoe beter! Daarom werken we samen met andere Twentse gemeenten en de provincie aan een aanpak om het aandeel zon op dak te vergroten. Daarnaast is de gemeente Haaksbergen in samenwerking met Winst uit je woning  een collectieve advies- en inkoopactie gestart. Zonnepanelen op het dak is één van de maatregelen van deze actie die huiseigenaren kunnen nemen om niet alleen de energierekening te verlagen maar ook bij te dragen aan de totale duurzame opwek. Geïnteresseerden kunnen zich tot 10 augustus gratis en vrijblijvend aanmelden op www.winstuitjewoning.nl/haaksbergen. Wie vragen heeft kan bellen met de helpdesk van Winst uit je woning via (023) 583 69 36.