Home Nieuws Inwoners uitgenodigd om mee te praten over plan aardgasvrij
hybride warmtepomp op zolder
08-07-2021
min. leestijd

Inwoners uitgenodigd om mee te praten over plan aardgasvrij

In 2050 mogen we in Haaksbergen, net als overal in ons land, geen aardgas meer gebruiken om onze woningen te verwarmen. Nu al worden nieuwe woningen al aardgasvrij gebouwd. Maar ook bestaande woningen moeten overstappen op een alternatief. U begrijpt dat dit een énorme klus is. Ga maar na: alleen in Haaksbergen staan al zo’n 10.000 huizen. Zo’n opgave willen we als gemeente alleen samen met onze partners en inwoners realiseren. Daarom vragen we u om met ons mee te denken! Helpt u mee om een Warmtevisie op te stellen, de route naar duurzame vormen van warmteopwekking?

Wat staat er in zo’n Warmtevisie?

Een Warmtevisie is een plan waarin staat welke alternatieven voor aardgas in de gemeente kansrijk zijn. Het is een doorkijk naar wat ons de komende jaren te doen staat als we overgaan van aardgas naar duurzame warmte. We gaan de gebouwde omgeving – onze woningen, sportaccommodaties, scholen, winkels, kantoren, bedrijfshallen – verduurzamen. Hoe, dat weten we nog niet. Daarvoor zetten we de kennis van experts in, maar net zo goed horen we van onze inwoners wat verstandig en haalbaar is.

De eerste stappen

We hebben in Haaksbergen al wel wat eerste stappen gezet om tot een Warmtevisie te komen. Adviesbureau WarmteTransitieMakers heeft een eerste analyse van de gebouwde omgeving in Haaksbergen gemaakt. Op 8 juni hebben we een zogenaamde stakeholderssessie georganiseerd met belangrijke partijen. Denk daarbij aan de woningcorporatie, netbeheerder, het waterschap, de energiecoöperatie en een vertegenwoordiging van bewoners uit wijken en van bedrijven. We hebben de eerste inzichten van WarmteTransitieMakers met hen gedeeld en besproken. De suggesties en aandachtspunten die we kregen van deze partners gebruiken we bij het opstellen van de Warmtevisie.

Suggesties

Met volgende suggesties houden we rekening in de uiteindelijke Warmtevisie:

  • Het is een richting, geen definitieve oplossing
  • Maak duidelijk dat aardgasvrij ook voordelen heeft
  • Betaalbaarheid is erg belangrijk
  • Deel praktische informatie over energiebesparing en aardgasvrij
  • Heb aandacht voor vrijheid en betaalbaarheid bij een warmtenet
  • Betrek inwoners op tijd bij de warmtetransitie
  • Vergeet ondernemers niet
  • Kijk naar alle alternatieven, dus ook bodemenergie
  • Gebruik de kracht van de samenleving

U kunt meedoen: praat mee én bespaar energie

De laatstgenoemde suggestie brengen we maar meteen in de praktijk. We roepen inwoners bij dezen graag op om met ons mee te denken! Ook de eerdergenoemde partners en het adviesbureau blijven dat doen. Wanneer u met ons meedenkt, dan bent u af en toe bij een bijeenkomst aanwezig om uw mening te geven over hoe we de duurzame warmteopwekking in Haaksbergen moeten introduceren. Wij stellen uw actieve deelname bijzonder op prijs! Aanmelden kan via info@sterinsamenduurzaam.nl Heeft u geen tijd, maar wilt u tóch een bijdrage leveren? Begin dan met energie besparen, want energie die niet gebruikt wordt hoeft immers niet te worden opgewekt. We hebben handige bespaartips voor u op een rij gezet.