Home Nieuws Inwoners spreken zich uit over aardgasvrij en energiebesparing
man vult formulier in
22-12-2021
min. leestijd

Inwoners spreken zich uit over aardgasvrij en energiebesparing

Bijna 300 inwoners hebben via de enquête laten weten wat ze al aan energiebesparende maatregelen hebben gedaan en hoe ze over aardgasvrij in onze gemeente denken. Volgens de uitkomsten willen inwoners dat de gemeente het initiatief voor aardgasvrij neemt, maar ze willen wel graag samen optrekken in die stap. Een lagere energierekening is een belangrijke reden voor energiebesparing. Een kwart van de inwoners wil snel van het aardgas af. Wethouder duurzaamheid Louis Koopman is blij met de reacties. ‘We weten nu wat er speelt bij inwoners en wat ze van ons verwachten. We kunnen nu samen aan de slag’.

Al veel maatregelen genomen
Afgelopen 10 jaar zijn veel maatregelen genomen. HR-glas en zonnepanelen staan bovenaan. 30% heeft dak- en/of vloerisolatie, spouwmuurisolatie of tochtstrips aangebracht. Huizen met een A/A+ label en bewoners in de leeftijdsklasse 67 jaar en ouder hebben beduidend meer maatregelen genomen. De komende 5 jaar wil men vooral (meer) zonnepanelen aanschaffen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden terwijl de gas en energieprijzen sterk zijn gestegen. Inwoners zoeken naar snelle besparing. Zij willen ook aan de slag met efficiëntere cv-installaties, vloerisolatie en HR(+++)-glas. Dé reden voor energiebesparing is een lagere energierekening (62%). Meer dan de helft van de inwoners die de enquête invulden, maakt zich wel eens zorgen om de stijgende energiekosten.

Toekomst voor de warmtepomp
Vijf procent van de ondervraagden gebruikt nu een warmtepomp om de woning te verwarmen. Het merendeel gebruikt aardgas. In de toekomst denkt men dat waterstof en de warmtepomp de woning zal verwarmen. Om waterstof als duurzaam gas te maken, moet alleen wel heel veel duurzame elektriciteit worden opgewekt via zon en wind. En dat is de komende decennia niet zomaar voorhanden voor de gebouwde omgeving. Waarschijnlijk zal de warmtepomp een grote rol gaan spelen als elektrisch alternatief voor aardgas.

Aardgasvrij: initiatief bij de gemeente
Meer dan 30% heeft nog geen idee wanneer zij van het aardgas af willen. Een kwart wil zo snel mogelijk van het aardgas af. Eén op de acht kiest voor de laatste mogelijkheid: 2050. De inwoners geven aan dat het initiatief zal moeten liggen bij de gemeente samen met de bewoners. Daarnaast wordt de gemeente genoemd. 57% ziet hier een rol voor de gemeente weggelegd. Maar 5% geeft aan om dit gezamenlijk als buurt, dorp of wijk op te willen pakken.

Hoe nu verder?
De gemeente verwerkt alle reacties die uit de enquête naar voren kwamen in de Warmtevisie. Hierin wordt richting gegeven aan hoe Haaksbergen aardgasvrij wordt. Bijna 20 inwoners hebben aangeboden om anderen te helpen energie te besparen. Wethouder Koopman ‘We nemen nog dit jaar contact op met deze inwoners om af te stemmen hoe ze buurtgenoten willen helpen. We weten nu wat inwoners van Haaksbergen van ons als gemeente verwachten en waar ze zich zorgen over maken. We willen inwoners helpen zodat ze energie kunnen besparen en hun woningen kunnen isoleren’.

U kunt hier de hele rapportage inzien en downloaden.