Home Nieuws Energietoeslag lage inkomens aanvragen
09-05-2022
2 min. leestijd

Energietoeslag lage inkomens aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen in Haaksbergen kunnen vanaf maandag 9 mei 2022 de eenmalige Energietoeslag van 800 euro aanvragen. Mensen met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente krijgen het geld automatisch overgemaakt. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen.

Eerder ontvingen huishoudens met een bijstandsuitkering of individuele inkomenstoeslag al een eerste betaling van 500 euro. Zij krijgen het restbedrag van 300 euro automatisch overgemaakt.

Automatische betaling

Ook andere huishoudens met een laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn krijgen automatisch de Energietoeslag van 800 euro overgemaakt. Het gaat om huishoudens die in 2022:

  • een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of
  • bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomenstoeslag) ontvangen; of
  • een uitkering BBZ-levensonderhoud ontvangen; of
  • een vergoeding ontvangen in het kader van het minimabeleid; of
  • huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

De gemeente maakt het geld binnenkort automatisch over op het rekeningnummer dat bekend is. Huishoudens die tot één van deze groepen behoren en die op 1 juni 2022 nog geen toeslag hebben ontvangen, kunnen vanaf die datum zelf een toeslag aanvragen.

Energietoeslag zelf aanvragen

Andere huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf maandag 9 mei 2022 zelf online een aanvraag indienen. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2022.

Woont u in Haaksbergen en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Energietoeslag? Ga naar de website van de Noaberpoort voor meer informatie.