Home Nieuws Zonnevelden: definitief advies toetsingscomité
Zonnepark
30-06-2021
min. leestijd

Zonnevelden: definitief advies toetsingscomité

Het toetsingscomité, dat door het college is aangewezen om de plannen voor zonnevelden te beoordelen, heeft een definitief advies uitgebracht aan het college. Het college heeft het advies op 29 juni 2021 overgenomen. Het betreft een positief advies voor de hieronder genoemde initiatieven waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd:

Wat ging eraan vooraf

Haaksbergen staat voor een grote opgave om te verduurzamen. Zonnevelden zien wij daarbij als noodzakelijke ontwikkeling om te voorzien in de opwek van duurzame elektriciteit. Op 1 april 2021 zijn de Beleidsregels zonnevelden door de gemeenteraad van Haaksbergen vastgesteld . Initiatiefnemers konden, voorafgaande aan een eventuele vergunningsaanvraag, een vooroverlegplan in dienen dat door een toetsingscomité is voorzien van een voorlopig advies. Zeven initiatiefnemers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een vooroverlegplan ingediend. Op 10 mei 2021 is het voorlopig advies bekend gemaakt waarbij drie initiatieven een voorlopig positief advies hebben gekregen, namelijk: Zonnepark N18 Noord, N18 Eeltinkveld en De Stegenhoek.

Deze drie initiatieven hebben een omgevingsvergunning aangevraagd. Het toetsingscomité heeft volgens de Beleidsregels zonnevelden de ingediende plannen beoordeeld en voorzien van een definitief positief advies. De ontwerpvergunningen voor drie zonnevelden worden op dit moment voorbereid. Naar verwachting worden de ontwerpvergunningen vanaf 16 juli 2021 ter inzage gelegd.

Zonnepanelen op het dak

Zonnevelden leveren een belangrijke bijdrage aan de duurzame opwek van elektriciteit. Maar er zijn ook nog voldoende mogelijkheden om de daken van Haaksbergen beter te benutten. Hoe meer zonnepanelen op het dak, hoe beter! Daarom werken we samen met andere Twentse gemeenten en de provincie aan een aanpak om het aandeel zon op dak te vergroten. Daarnaast is de gemeente Haaksbergen in samenwerking met Winst uit je woning  een collectieve advies- en inkoopactie gestart. Zonnepanelen op het dak is één van de maatregelen van deze actie die huiseigenaren kunnen nemen om niet alleen de energierekening te verlagen maar ook bij te dragen aan de totale duurzame opwek. Geïnteresseerden kunnen zich tot 10 augustus gratis en vrijblijvend aanmelden op www.winstuitjewoning.nl/haaksbergen. Wie vragen heeft kan bellen met de helpdesk van Winst uit je woning via (023) 583 69 36.