Home Nieuws Concreet aan de slag met zonnevelden
Zonneveld
02-04-2021
2 min. leestijd

Concreet aan de slag met zonnevelden

Op donderdagavond 1 april heeft de gemeenteraad van Haaksbergen de Beleidsregels zonnevelden vastgesteld. Met dit beleid wordt ruimte gegeven aan maximaal 40 hectare zonnevelden in de gemeente Haaksbergen. Zonnevelden leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van Haaksbergen.

Wethouder duurzaamheid Louis Koopman is blij dat de Haaksbergse gemeenteraad akkoord is gegaan met de beleidsregels. “Dat betekent dat we nu echt concreet aan de slag kunnen met zonnevelden in Haaksbergen. Er zijn bij ons meerdere initiatieven voor zonnevelden bekend, waaronder vijf die in samenwerking met de Energiecoöperatie Haaksbergen worden ontwikkeld. De verschillende initiatiefnemers hebben vanaf 16 april de mogelijkheid om een vooroverlegplan in te dienen.”

Input voor beleidsregels

In een eerder stadium konden inwoners al volop meepraten over het grootschalig opwekken van energie in Haaksbergen, tijdens diverse bewonersavonden. “Die input hebben we gebruikt om de beleidsregels voor de grootschalige opwek door middel van zonnevelden op te stellen”, legt collega-wethouder Jan-Herman Scholten uit. “Binnen die beleidsregels zon, die nu zijn vastgesteld door de gemeenteraad, kan de komende periode maximaal 40 hectare aan zonnevelden gerealiseerd worden.”

Toetsingscomité

Wethouder Ruimte Scholten wijst erop dat initiatiefnemers met het indienen van een vooroverlegplan de mogelijkheid krijgen hun plannen te laten voorzien van een voorlopig advies door een deskundig toetsingscomité. “De plannen met de hoogste score krijgen een positief advies voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Vóór 14 mei 2021 moeten de aanvragen omgevingsvergunning bij de gemeente binnen zijn, waarna de formele procedure begint.”