Home Nieuws Aandacht voor droogte en natuurherstel
Buurserzand
24-06-2021
min. leestijd

Aandacht voor droogte en natuurherstel

De gemeente Haaksbergen, provincie Overijssel en Natuurmonumenten beginnen met de natuurherstelmaatregelen in en om Buurserzand en Horsterveen. Het belangrijkste doel daarvan is het tegengaan van verdroging. Daarmee moet de bijzondere natuur in de gebieden beschermd en behouden worden. De maatregelen worden uitgevoerd volgens de plannen die zijn vastgesteld in het kader van Natura 2000.

Buurserzand is een 450 hectare groot natuurgebied van Natuurmonumenten. Het is een heidegebied op voormalig stuifzand. Door de herstelmaatregelen kunnen vochtige heide en vennen worden verbeterd en behouden. Kwetsbare planten – zoals de klokjesgentiaan, de jeneverbes en het klein warkruid – profiteren hiervan. Evenals bijzondere dieren, zoals de kamsalamander, de levendbarende hagedis, de adder en vlindersoorten als het heideblauwtje en gentiaanblauwtje. Horsterveen is het noordelijke deel van Haaksbergerveen en grotendeels in particulier bezit. De verhoging van de grondwaterstand voor het herstel en behoud van hoogveen en vochtige heide is hier het voornaamste doel. Meer informatie over het natuurherstel in en om Buurserzand en Horsterveen leest u hier.

Aanpassen aan het veranderende klimaat
Ook in uw eigen tuin kunt u inspelen op het veranderende klimaat. Het weer wordt minder stabiel. Soms gaat het hard regenen en dan is het weer lang droog. Het watersysteem is hier niet op ingericht. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Een groene tuin is ook goed voor meer natuur , voor vogels en vlinders. U kunt op veel manieren zelf meehelpen.

We merken dat warmte langer blijft hangen in delen waar veel bebouwing en bestrating is. Regenwater wordt beter vastgehouden als we de steden, dorpen en tuinen vergroenen, tuinen niet bestraten als dat niet nodig is, groene daken, vijvers en greppels aanleggen. Zo warmt de directe woonomgeving minder op. Veel groene tuinen maken een groene, beter watervasthoudende en koelere woonomgeving. Bovendien zorgen groene tuinen ervoor dat de diversiteit aan planten en dieren toeneemt.