Zon op het veld

Watermolen van Haaksbergen

Naast de benutting van daken is ook een aantal zonnevelden noodzakelijk om in onze (duurzame) energiebehoefte te voorzien. In Nederland worden grote installaties met zonnepanelen in het veld vrijwel altijd gerealiseerd met gebruik van SDE++ subsidie. Deze projecten kunnen rendabel gerealiseerd worden met terugverdientijden van rond de 12 jaar. Het financieel rendement ligt tussen de 4 en 9%.

De duurzaam opgewekte elektriciteit die wordt geproduceerd kan door alle gebruikers afgenomen worden tegen de geldende marktprijs voor elektriciteit. In Overijssel zijn al diverse zonne-projecten in een veldopstelling gerealiseerd. De panelen worden vaak op enige hoogte van de grond geïnstalleerd, zodat schapen er onderdoor kunnen lopen. Ook worden de panelen zo geplaatst dat de omgeving geen last heeft van weerkaatsing van zonlicht.

Naast opbrengstmaximalisatie en rendement is een goede landschappelijke inpassing de voorwaarde voor acceptatie. Zonnevelden worden vrijwel altijd via een eigen aansluiting op het net ingekoppeld. De aansluiting heeft veel invloed op de businesscase en moet dus in een vroeg stadium uitgezocht worden.

Facebook Instagram Twitter Linkedin
Logo Ster in Samen Duurzaam