Zon op het dak

Zonnestroom in Nederland kost bij een levensduur van de panelen van 15 jaar  ongeveer 9 €ct/kWh en kan concurreren met de totale kostprijs van elektriciteit omdat er naast de productiekosten  ook transport-kosten en energiebelasting betaald  moeten worden. Voor MKB bedrijven (en huishoudens) ligt de totale elektriciteitsprijs  boven de   9 €ct/kWh  en is zonnestroom  dus goedkoper dan energie uit het net.

Technische informatie

Voor bedrijven met een hoog energieverbruik (zie tabel) is de totale kostprijs van elektriciteit lager dan de prijs voor zonne-elektriciteit en zijn zonnepanelen alleen rendabel met subsidie en/of fiscale regelingen.

De SDE+ subsidie voor grotere zonne-energiesystemen (≥ 15 kWp ofwel meer dan 60 panelen) is alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een elektriciteits- aansluiting van een grootverbruiker (capaciteit >3 * 80A met meestal een verbruik van meer dan 100.000 kWh/jr).

Een alternatief voor de kleinere systemen kan de ‘postcoderoos’ regeling zijn. Een coöperatie beheert dan een collectief zonne-energiesysteem waarbij de leden (verbruik <10.000 kWh/jr) de opbrengst mogen verrekenen met hun eigen energierekening. Deze regeling kent uiteindelijk een hoger financieel rendement dan een SDE+ project, maar is ook complexer omdat er meerdere deelnemers zijn, omdat er sprake is van een coöperatie en er dus meer tijd is besluitvorming en afstemming gaat zitten.

Op deze pagina:
  • Technische informatie
  • Download rekenmodel
  • Het verhaal van bart

Factsheet

De jaaropbrengst (NL) is gemiddeld 900 Wh per Watt geïnstalleerd zonnepaneelvermogen.

Bij SDE+ subsidie is een oppervlak van minimaal 75 m² is benodigd voor een piekvermogen van 15 kWp.

De investeringskosten (all-in) variëren van €0,85 tot  € 1,30 (ex BTW) per Wattpiek.

Voor investeringen met terugverdientijden > 10 jaar zijn externe financiers te vinden ( banken, verzekeraars, investeringsfondsen).

Checklist

Is het dak geschikt? (dakbelasting 20 kg/m2 mogelijk; dakbedekking komende 15-25 jr ok)

Welke elektriciteitsaansluiting is aanwezig (groot- of kleinverbruik of is nieuwe aansluiting nodig)

Wat is uw elektriciteitsprijs

Eigen financiering of extern (bank, fonds)

Download het gratis rekenmodel om je eigen besparing te berekenen