Zon op dak

Watermolen van Haaksbergen

Zonnestroom in Nederland kost, bij een levensduur van de panelen van 15 jaar, ongeveer 9 eurocent per kWh. Dat kan concurreren met de totale kostprijs van elektriciteit, omdat er naast de productiekosten ook transportkosten en energiebelasting betaald moeten worden. Voor MKB bedrijven (en huishoudens) ligt de totale elektriciteitsprijs boven de 9 eurocent per kWh en is zonnestroom dus goedkoper dan energie uit het net.

Voor bedrijven met een hoog energieverbruik (zie tabel) is de totale kostprijs van elektriciteit lager dan de prijs voor zonne-elektriciteit en zijn zonnepanelen alleen rendabel met subsidie en/of fiscale regelingen. De SDE+ subsidie voor grotere zonne-energiesystemen (≥ 15 kWp ofwel meer dan 60 panelen) is alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een elektriciteitsaansluiting van een grootverbruiker (capaciteit >3 * 80A met meestal een verbruik van meer dan 100.000 kWh/jr).

Een alternatief voor de kleinere systemen kan de zogeheten postcoderoos-regeling zijn. Een coöperatie beheert dan een collectief zonne-energiesysteem, waarbij de leden (verbruik <10.000 kWh/jr) de opbrengst mogen verrekenen met hun eigen energierekening. Deze regeling kent uiteindelijk een hoger financieel rendement dan een SDE+ project, maar is ook complexer. Er zijn namelijk meerdere deelnemers , omdat er sprake is van een coöperatie en er gaat dus meer tijd zitten in besluitvorming en afstemming.

Facebook Instagram Twitter Linkedin
Logo Ster in Samen Duurzaam