Zon in t veld

In Nederland worden grote installaties zonnepanelen in het veld vrijwel altijd gerealiseerd met gebruik van SDE+ subsidie. Deze projecten kunnen rendabel gerealiseerd worden met terugverdientijden van rond de 12 jaar. Het financieel rendement ligt tussen de 4 en 9%. Een collectieve aanpak waarbij ook omwonenden betrokken worden, biedt de meest kans op succes.

Technische informatie

De duurzaam opgewekte elektriciteit die wordt geproduceerd kan door alle gebruikers afgenomen worden tegen de geldende marktprijs voor elektriciteit.

In Overijssel zijn al diverse zonne-projecten in een veldopstelling gerealiseerd.

De panelen worden vaak op enige hoogte van de grond geïnstalleerd, zodat schapen er onderdoor kunnen lopen. Ook worden de panelen zo geplaatst dat de omgeving geen last heeft van weerkaatsing van zonlicht.

Naast opbrengstmaximalisatie en rendement is een goede landschappelijke inpassing de voorwaarde voor acceptatie.

Zonnevelden worden vrijwel altijd via een eigen aansluiting op het net ingekoppeld. De aansluiting heeft veel invloed op de businesscase en moet dus in een vroeg stadium uitgezocht worden.

Op deze pagina:
  • Technische informatie
  • Download rekenmodel
  • Het verhaal van

Factsheet

In Nederland is de jaaropbrengst gemiddeld ongeveer 920 kWh per Wattpiek geïnstalleerd zonnepaneelvermogen.

Per hectare kunnen maximaal ca 4000 panelen geplaatst worden, met een piekvermogen van 1100 kWp.

De investeringskosten (all in) worden geraamd tussen €0,85 en  €0,95 (ex BTW) per Wattpiek.

Met een eigen vermogen van ca 20% zijn diverse banken bereid om te co-financieren

Checklist

Zoek contact met omwonenden, bespreek landelijke inpassing en participatie

Passen zonnepanelen in het bestemmingsplan?

Een zonneweide is altijd vergunningplichting

Realisatie netaansluiting, vroeg contact met netbeheerder zoeken.

Download het rekenmodel om je eigen besparing te berekenen