Wat is duurzaam?

Een duurzame en comfortabele woning

Ons klimaat verandert. Daarom gaan we in onze gemeente energie besparen én opwekken en worden we aardgasvrij. We pakken ook de vervelende gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast aan. En zorgen voor meer biodiversiteit in onze gemeente. Ons vervoer wordt schoner, duurzamer en we gaan onszelf in de toekomst ook minder verplaatsen. Meer thuiswerken dus als het kan. We willen ook duurzamer omgaan met afval, kleding en voeding: meer hergebruik dus. Dat doen we graag samen met u als inwoner. Samen maken we de stap naar een duurzame toekomst. Bent u benieuwd hoe we samen de stap kunnen zetten of wat u juist zelf kunt doen? We vertellen het u graag.

Energiebesparing

Wij stimuleren inwoners en bedrijven om energie te besparen. Dat kan door uw huis (beter) te isoleren, energie op te wekken en energiezuinige apparaten aan te schaffen. We helpen u graag op weg met tips en advies om thuis of in uw bedrijf energie te besparen. Want wat u bespaart hoeft ook niet opgewekt te worden, toch?  Lees snel verder!

Duurzaam opwekken

In 2050 willen we alle energie die we nodig hebben in onze gemeente duurzaam opwekken. Dat betekent dat we onze elektriciteit op gaan wekken met zonnevelden en windturbines. In 2030 willen we al een eerste stap gezet hebben: we willen 94 GWh  (dat is de helft van de energie die we nodig denken te hebben) duurzaam opwekken. Wilt u weten hoe we dat doen en hoe u mee kunt doen? Lees dan verder.

Klimaat & natuur

Het klimaat verandert. Het weer wordt minder stabiel. Soms gaat het hard regenen en dan is het weer lang droog. Het gemeentelijk watersysteem is hier niet op ingericht. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Een groene tuin is ook goed voor meer natuur in de bebouwde omgeving, voor vogels en vlinders. Daarnaast zullen we meer aandacht geven aan biodiversiteit: meer verschillende planten en dieren in onze leefomgeving. Meer weten over klimaat & natuur? Lees verder

Aardgasvrij

In 2050 verwarmen we onze woningen en gebouwen niet meer met aardgas: we gaan over op duurzame warmte. Dat doen we stap voor stap: in 2030 gaan de eerste wijken in ons land al over op een alternatief. In onze gemeente maken we per wijk een plan wanneer we overgaan en wat het alternatief dan is. Welk alternatief dat is, is nu nog niet bekend. Meer weten over aardgasvrij? Lees dan verder

 

Duurzaam vervoer

We zullen ons in de toekomst anders moeten verplaatsen: op een duurzamere manier. Dat betekent dat we meer elektrisch gaan rijden met auto, bus of scooter en vervoersmiddelen met elkaar delen. We zullen ook meer laadpalen in onze gemeente maken, zodat elektrische auto’s opgeladen kunnen worden. En we zullen meer thuis gaan werken, zodat we minder vaak onderweg zijn. Kortom, minder vervoersbewegingen, schoner vervoer en duurzaam vervoer. Meer weten over duurzaam vervoer? Lees verder

 

Hergebruik

De gemeente wil bijdragen aan een duurzame samenleving en streeft naar vermindering van afval en tegengaan van verspilling.  Dat betekent dat we nog beter ons afval gaan scheiden, samen minder afval produceren en duurzamer omgaan met verspilling van goederen en bijvoorbeeld voedsel. Meer weten over Hergebruik? Lees dan verder

Facebook Instagram Twitter Linkedin
Logo Ster in Samen Duurzaam