Proceswarmte

Duurzame verwarming betekent een verwarming zonder uitstoot van CO2. Voorbeelden hiervan zijn  warmte gemaakt met behulp van duurzame stroom of biogas, de warmte van zonneboilers, warmte uit de bodem of zelfs uit diepere aardlagen. Voor hoge temperatuur-toepassingen die in veel industriële processen toegepast worden,  is het vinden van een duurzaam alternatief moeilijker dan voor gebouwverwarming (zie daarvoor de menukaart gebouwverwarming).

Technische informatie

Bij hoge temperatuur toepassingen zal eerst getracht worden de warmtevraag te verminderen. Vervolgens kan gezocht worden naar een procesaanpassing waardoor wellicht elektrificatie  van de verwarming mogelijk is. Indien elektrificatie niet mogelijk is zal voor hoge temperatuur verwarming gebruik gemaakt moeten worden van duurzame brandstoffen (bijvoorbeeld groen gas, biogas of biomassa).  De eenvoudigste oplossing is om in plaats van fossiel aardgas “groen gas” in te kopen. Er is dan geen procesaanpassing nodig. Nadeel is dat “groen gas” schaars is en dus duur. Biogas wordt niet via het gasnetwerk geleverd maar via een lokaal net of via tanktransport.

Het gebruik van biogas vergt aanpassingen en is afhankelijk van logistieke mogelijkheden omdat het apart aangevoerd moet worden. Soms is het mogelijk een gasgestookt proces door een houtgestookt proces te vervangen (houtgestookte ketel) of gebruik te maken van duurzame olie als brandstof.

Op deze pagina:
  • Technische informatie
  • Download rekenmodel
  • Het verhaal van

Factsheet

Het verminderen van de warmtevraag heeft de hoogste prioriteit.

Aardgas vervangen door groen gas in te kopen is eenvoudig toe te passen maar wel kostbaar. (In 2017 kostte groen gas 10 ct/m3 extra  o.v. de ‘kale’ aardgasprijs van 20 ct/m3)

Gebruik van biogas in plaats van aardgas  is  vooral een logistiek probleem vanwege de beschikbaarheid op locatie.

Voor proceswarmte zijn mogelijke alternatieve brandstoffen: hout en duurzame olie.

Checklist

Warmte- en koude-behoefte per seizoen

Wat is uw gasprijs en elektriciteitsprijs

Is er voldoende ruimte

Logistieke mogelijkheden bij inzet van alternatieve brandstoffen (biogas, hout)

Download het rekenmodel om je eigen besparing te berekenen

Vragen over dit onderwerp?

Stel ze aan de ondernemer: Peter Bos (Peter.bos@texperium.nl)