Over ons

 

Ster in samen duurzaam is ontstaan vanuit een initiatief van verschillende Haaksbergse ondernemers. Zij hebben de ambitie om Haaksbergen al in 2030
(ipv 2050) energieneutraal te krijgen.

 

Om deze ‘Energieaanpak Haaksbergen’ een boost te geven, werd een samenwerking aangegaan met de provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en het Waardemakers netwerk. Dit is een netwerk van MKB ondernemers met ambitie om samen te werken op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Gezamenlijk is er besloten draagvlak te creëren onder alle ondernemers, agrariërs en inwoners van Haaksbergen. Want hoe eerder individuele en gezamenlijke energiemaatregelen worden genomen, hoe groter de kans dat Haaksbergen al in 2030 energieneutraal is.

In samenwerking met het Waardemakersnetwerk werd er vanuit de ondernemers een projectgroep ‘Energie Haaksbergen’ gevormd die aan de slag ging met een ‘menukaart’, waarop algemene informatie over mogelijke energiemaatregelen komt te staan. Deze menukaart is op deze website te vinden en biedt ondernemers op een laagdrempelige manier duidelijkheid over welke stappen ze kunnen nemen, hoe ze dat moeten doen en hoe ze die stappen kunnen financieren.

Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd in de kerkdorpen en in Haaksbergen zelf, waar inwoners en agrariërs geïnformeerd werden over het energievraagstuk, waar er gekeken werd welke initiatieven er op dit gebied al speelden en hoe deze verder te ontwikkelen.

Bovenstaand proces heeft tot dit digitale platform geleid met daarop informatie en rekentools voor ondernemers, en tot de oprichting van de Energie Coöperatie Haaksbergen. Informatie over de coöperatie, haar doelstellingen en hoe u lid kan worden, kunt u ook op deze website terugvinden.