Waar komen laadpalen in Haaksbergen?

Regels en richtlijnen
Het kabinet heeft in het Klimaatakkoord geschreven dat gemeenten een visie en plaatsingsbeleid voor laadpalen en -punten moeten maken. We moeten meer elektrisch gaan rijden om zo de CO2-uitstoot naar beneden te dringen. Op dit moment werkt de gemeente Haaksbergen aan het opstellen van beleid (regels en richtlijnen). Het beleid wordt in een later stadium voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. U daarop kunt u als inwoners of ondernemer reageren, volgens de reguliere inspraakprocedure.

Elektrisch vervoer levert een belangrijke bijdrage aan het terugbrengen van CO2 uitstoot. In Haaksbergen rijden nu ongeveer 260 elektrische personenauto’s. De gemeente verwacht een groei naar zo’n 6.250 elektrische personenauto’s in 2035. Om voldoende laadpalen voor inwoners, bezoekers en ondernemers beschikbaar te hebben, moeten we daar nu al op inspelen. Daarom heeft de gemeente een voorstel gemaakt waar elektrische auto’s opgeladen kunnen worden. Inwoners en ondernemers kunnen hierover meedenken via deze link.

Nieuwe locaties
De gemeente Haaksbergen heeft een aantal nieuwe locaties voor de proactieve plaatsing van laadpalen voorgesteld. Deze publieke laadpalen zijn bedoeld voor mensen die wonen, werken of recreëren in de gemeente Haaksbergen en geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein een laadvoorziening te realiseren.

Oproep: beoordeel de locaties voor laadpalen
Inwoners en ondernemers kunnen vanaf vrijdag 1 april a.s. de voorgestelde locaties te beoordelen en eventuele opmerkingen toevoegen op een digitale kaart. Ook kunnen wellicht (betere) locaties voor het plaatsen van een publieke laadpaal voorgesteld worden. Reageren op de locaties voor laadpalen kan tot 18 april a.s.

Facebook Instagram Twitter Linkedin
Logo Ster in Samen Duurzaam