Klimaat & natuur

Natuur Haaksbergen

 

Het klimaat verandert. Het weer wordt minder stabiel. Soms gaat het hard regenen en dan is het weer lang droog. Het watersysteem is hier niet op ingericht. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Een groene tuin is ook goed voor meer natuur in onze dorpen, voor vogels en vlinders. Maak daarom uw huis en tuin water- en hitteproof. We zetten handige tips en maatregelen voor u op een rij zodat u zelf direct aan de slag kunt. Want samen pakken we de vervelende gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast aan.

 

Regenval & hitte

Het weer in ons land wordt minder stabiel. We merken afgelopen jaren dat het soms hard gaat regenen en dan is het weer lang droog. Het watersysteem in onze dorpen en steden is hier niet op ingericht. Heftige regenbuien leiden afgelopen jaren tot wateroverlast op straat en in kelders. Droogte leidt tot schade en lage grondwaterstanden. Zelfs afgelopen zomers hebben we gemerkt dat de waterdruk verlaagd werd in verband met mogelijke drinkwaterschaarste. Doordat er meer hete dagen zullen zijn, krijgen kwetsbare personen last van hittestress. 

We merken dat warmte langer blijft hangen in delen waar veel bebouwing en bestrating is. Regenwater wordt beter vastgehouden als we de steden, dorpen en tuinen vergroenen, tuinen niet bestraten als dat niet nodig is, groene daken, vijvers en greppels aanleggen. Zo warmt de directe woonomgeving minder op. Veel groene tuinen maken een groene, beter watervasthoudende en koelere woonomgeving. Bovendien zorgen groene tuinen ervoor dat de diversiteit aan planten en dieren toeneemt.

Denk mee!

De Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen hebben samen een klimaatatlas voor Twente laten maken. Hierbij hebben we een aantal verhalen over een veranderend klimaat opgeschreven.

Met de gegevens over de gevolgen van het veranderende klimaat willen we met de maatschappij in gesprek. Dat betekent dat we dus ook met u in gesprek willen. We denken nog na op welke manier we dat precies willen gaan doen. Daar kunt u later meer over lezen op deze pagina. Als u daarover zelf ideeën hebt, mag u die altijd met ons delen via info@sterinsamenduurzaam.nl.

Meer biodiversiteit

De gemeente Haaksbergen streeft de komende jaren naar meer biodiversiteit. Niet alleen in het buitengebied, maar met name ook binnen de bebouwde kom. Oftewel, meer bloemen, bijen, vlinders en andere insecten. Want het gaat in Nederland niet zo goed met de insecten, terwijl ze juist zo belangrijk zijn voor de natuur. Om de bloemetjes en bijtjes een beetje te helpen, zijn en worden er bloemzaden ingezaaid én wordt er minder en anders gemaaid.

Subsidie

Op dit moment heeft de gemeente Haaksbergen geen subsidies voor maatregelen om de gevolgen van extreem weer op te vangen.

Projecten

Alle projecten voor riolering en water staan ook in het teken van klimaatadaptatie (het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat). Voorbeelden tot nog toe daarvan zijn:

  • De wadi’s aan de Albert Cuyplaan
  • De bergingsvijver bij de Veldmaat
  • De herinrichting van de Eibergsestraat

Beleid

Veel van het beleid over klimaatadaptatie is nu verwoord in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). Op dit moment gaat dit nog vooral over (het voorkomen en oplossen van) wateroverlast en de riolering. Het nieuwe GRP bevat informatie over de opvang van klimaatgevolgen. Zodra de gemeente de omgevingswet verder implementeert integreren we het klimaatbeleid meer in het omgevingsbeleid en is een apart GRP voor het beleid niet meer nodig.

Facebook Instagram Twitter Linkedin
Logo Ster in Samen Duurzaam