Home Hergebruik

Hergebruik

Duurzaamheid gaat niet alleen over energie besparen en duurzame energie opwekken. Het gaat ook om zuinig zijn op spullen en grondstoffen die we verbruiken. Hierbij gaat het om het hergebruiken van grondstoffen en spullen, zodat er minder spullen, grondstoffen en energie om ze te maken verloren gaat. 

Herbruikbare tas
Snel naar:

Afvalinzameling

Bijna alles kan weer opnieuw worden gebruikt. Door ons afval goed te scheiden, kan veel daarvan weer worden gebruikt voor nieuwe producten. Dit betekent dat we steeds minder restafval krijgen. Het doel van de gemeente Haaksbergen is om maximaal 50 kilogram restafval per jaar per inwoner te hebben in 2030. Dit is niet alleen een doel voor onze gemeente, maar een landelijk doel en van veel andere gemeenten. De gemeente Haaksbergen werkt samen met Twente Milieu. Dat betekent ook dat je Twente Milieu overal zult tegenkomen als het om afvalinzameling gaat.

Wil je weten op welke dagen het afval bij je in de wijk wordt opgehaald? Kijk dan in de afvalkalender op de website van Twente Milieu.

Kies hieronder het type afval dat je wil weggooien om te zien waar en hoe dat kan.

Textiel

Textiel kan je gratis inleveren bij de daarvoor bestemde containers. We hebben de plaatsen in onze gemeente in een overzicht gezet. Dat overzicht kan je hier vinden.

Oud papier

Elke vier weken op zaterdag, zamelen verenigingen met een speciale vuilniswagen oud papier in. Je kan het papier in dozen of gebundeld voor 8.30 uur op de container verzamelplaats in het centrum neerzetten. 

In Buurse en Sint Isidorushoeve kan je het oud papier naar De Trefkoel of Basisschool Sint Bonifatius brengen. 

Glas

Je kan glas in de glascontainers weggooien. De locaties van de glascontainers vind je hier. Let erop dat je hier geen vlakglas (zoals ruiten) kunt weggooien. Deze kan je naar het afvalbrengpunt aan de Industriestraat 20 brengen.

Verpakkingen

Verpakkingsmateriaal kan je in één van de oranje containers doen; deze staan vaak in de buurt van glascontainers. Hier vind je de exacte locaties.

Grofvuil

Dit is afval dat niet hergebruikt kan worden en niet in de grijze container past. Je kan grofvuil naar het afvalbrengpunt aan de Industriestraat 20 brengen. Klik hier voor meer informatie over o.a. het ophalen van grofvuil aan huis. 

Asbest

Asbest is een kankerverwekkende stof, waar je voorzichting mee om moet gaan. Vroeger werd het vaak gebruikt bij bijvoorbeeld het bouwen van huizen. Het zit vaak in gevels, dakbeschot, golfplaten, in en om schoorstenen en bij oudere cv-installaties. Sinds 1993 is de verkoop van asbest verboden. Asbest kan vrijkomen bij sloopwerkzaamheden. Het is belangrijk dat je asbest nooit breekt; dan komen de giftige stoffen namelijk vrij! 

Je kan asbest naar het afvalbrengpunt (Industriestraat 20) brengen. Op de website van Twente Milieu lees je alle informatie over hoe je asbest in kunt leveren en wat je daarvoor moet doen. Het is belangrijk te weten dat je een formulier in moet sturen, voordat je het asbest wilt brengen.  

Afvalcontainers aanvragen, inleveren of omruilen

Het aanvragen van een grijze, groene of oranje afvalcontainer is gratis. Wanneer je een container wilt omruilen voor een kleinere of grotere, of wanneer je een container inlevert, kost dit €30. Als je kort geleden verhuisd bent en binnen 3 maanden een container wilt omruilen of inleveren, is dit gratis. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Haaksbergen. 

BermBrigade

Zwerfafval is voor veel inwoners een doorn in het oog. Bovendien, afval trekt nog méér afval aan. Wist je dat de gemeente Haaksbergen jaarlijks ongeveer € 40.000 uitgeeft aan het schoonhouden van bermen en groen? Dat is veel geld, dat beter aan andere dingen kan worden besteed. Iedereen kan meedoen aan een schoner Haaksbergen. Daarom doen wij een beroep op je: wordt vrijwilliger van de BermBrigade en prik afval terwijl je bijvoorbeeld een wandeling of fietstocht maakt.

Meld je aan voor de BermBrigade

Stuur een mail naar de contactpersoon van de BermBrigade bij de gemeente Haaksbergen. Je krijgt dan een gratis opruimpakket en alle informatie die je als vrijwilliger nodig hebt. Met dit pakket kan je zwerfvuil opruimen dat je onderweg tegenkomt. Je bepaalt zelf wanneer je afval prikt. Dit kan één keer per week, maand of jaar. Je bent hier helemaal vrij in. Als we allemaal ons steentje bijdragen, zal het effect groot zijn. 

Voor vragen kan je een mail sturen naar afval@haaksbergen.nl. Ook kan je de gemeente bellen via (053) 573 45 67. Je kunt vragen naar de contactpersoon Bermbrigade.

Gratis opruimpakket

Het opruimpakket dat iedere vrijwilliger krijgt, bestaat uit een afvalgrijper, veiligheidshesje, handschoenen en vuilniszakken. Hiermee kan je Haaksbergen schoonhouden. Ook krijg je een folder met tips, veiligheidsinstructie en contactgegevens voor vragen en opmerkingen.

Spullen repareren

Hergebruik van producten en materialen begint al dicht bij huis. Denk aan een composthoop of compostvat in je achtertuin: daar doe je alle groente en fruitafval uit je keuken in. Denk ook eens aan het herstellen van kapotte kleding. Steeds meer mensen doen het weer ouderwets zelf, met naald en draad. Of ze brengen een kinderbroek met gaten op de knie of een broek die een knoop mist of nieuwe rits nodig heeft naar een naaiatelier. Ook dat is duurzaam. In Haaksbergen bieden de vrijwilligers van ’t Gilde met hun Repair Café een mooie service aan inwoners die hun kapotte kleding, speelgoed of fiets gerepareerd willen hebben. Kijk op www.gildehaaksbergen.nl voor meer informatie.

Ontspullen

Het is heel duurzaam om minder spullen te hebben. Dat noemen we ontspullen. Wie minder spullen nodig heeft, hoeft ook minder te kopen. En als meer mensen steeds minder nodig hebben, hoeven we dus ook minder spullen te maken. En dat scheelt grondstoffen en energie om spullen te maken. Spullen die niet meer worden gebruikt, kan je naar een kringloopwinkel brengen, zodat je spullen een tweede leven krijgen. Mocht je iets nieuws nodig hebben, kijk dan zelf ook eerst bij een kringloopwinkel of bij mensen in je omgeving. 

Voedselverspilling

We kunnen ook duurzamer met onze voeding omgaan. We kunnen minder vlees en zuivel gebruiken, maar wel een eerlijke prijs aan de boeren geven. Minder vlees en zuivel maken helpen ook om het milieu minder te belasten. En denk eens na om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken en minder eten te verspillen. Er zijn genoeg dingen die je zelf kunt doen om anders met ons eten om te gaan. Op deze website vind je 7 handige tips.

THT en TGT-datum

Er zijn twee soorten houdbaarheidsdata die gebruikt wordt op voedsel. De eerste is de THT-datum. Dit staat voor Tenminste Houdbaar Tot. Dit betekent dat voedsel na deze datum nog wel eetbaar is, maar dat bijvoorbeeld de kleur iets anders is. De tweede datum is de TGT-datum die vaak wordt gebruikt bij vlees, gebak en andere verse producten. Dit staat voor Te Gebruiken Tot en geeft aan dat de aangegeven datum de laatste dag is dat je het voedsel veilig kan eten. Na deze datum wordt het niet aangeraden om het nog op te eten. Als de TGT-datum is verstreken, kan je het eten het beste weggooien.