Gebouwverwarming

Duurzame verwarming betekent een verwarming zonder uitstoot van CO2. Voorbeelden hiervan zijn  warmte gemaakt met behulp van duurzame stroom of biogas, de warmte van zonneboilers, warmte uit de bodem of zelfs uit diepere aardlagen. Voor de verwarming van gebouwen zijn er diverse alternatieven om het gebruik van (fossiel) gas te voorkomen.

Technische informatie

In oude gebouwen werken verwarmingssystemen met hoge temperatuur convectoren die een temperatuur nodig hebben  tot 90oC. Vanwege de sterk verbeterde isolatie werken verwarmings-systemen in nieuwbouw met lage temperatuur convectoren of vloerverwarming waarbij de warmtevraag is gebaseerd op temperaturen tot maximaal 50 oC.

De oudere hoge temperatuur systemen zijn duurzamer te maken door gebruik te maken van hybride systemen, combinaties van gasketel met een warmtepomp of zonneboiler oplossing. De nieuwere lage temperatuursystemen kunnen volledig elektrisch uitgevoerd worden op basis van een warmtepomp eventueel in combinatie met een zonneboiler.

In alle gevallen zorgt het verbeteren van de isolatie,  het toepassen van warmte-terugwinning (warmtewisselaars) of het gebruik van bodemopslag van warmte (en koude) voor een nog duurzamer resultaat.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van een warmtenet zoals  stadsverwarming indien de stadsverwarming gebruik maakt van duurzame warmtebronnen. Door samenwerking in een collectief kunnen lokale warmtenetten rendabel zijn.

Op deze pagina:
  • Technische informatie
  • Download rekenmodel
  • Het verhaal van

Factsheet

Voordat duurzame gebouwverwarming wordt toegepast is het raadzaam eerst de isolatie te optimaliseren.

Toepassen van een warmtepomp of zonneboiler in combinatie met een gasketel (hybride systemen) maakt gebouwverwarming duurzamer maar kent wel een lange terugverdientijd (ordegrootte 15 jaar).

Het vervangen van een gasketel door een warmtepomp is alleen rendabel bij lage temperatuur verwarmingssystemen in combinatie met een goed geïsoleerd pand.

Via een lokaal warmtenet kan een duurzame verwarming gerealiseerd worden. Dit kan alleen indien het collectief wordt opgepakt.

Checklist

Zoek contact met omwonenden, bespreek landelijke inpassing en participatie

Passen zonnepanelen in het bestemmingsplan

Een zonneweide is altijd vergunningplichting.

Realisatie netaansluiting, vroeg contact met netbeheerder zoeken.

Download het rekenmodel om je eigen besparing te berekenen