Energieopslag

Watermolen van Haaksbergen

Lokaal kan tijdelijk een overschot aan energie ontstaan. Dat kan worden veroorzaakt door een overschot in lokale productie (bijvoorbeeld wind- of zonne-energie) of als reststroom uit een (productie)proces (bijvoorbeeld restwarmte).

Als de energie niet direct kan worden gebruikt, dan moet het worden opgeslagen. Dit kan in verschillende vormen. Denk aan elektriciteit (batterij), beweging (vliegwiel) of chemisch (omzetting naar waterstofgas). Maar ook warmtekoudeopslag in de bodem of andere buffers, zoals PCM (Phase Change Material) of bestaande warmte- of koudebuffers (vrieshuizen) zijn opties. Een ondernemer kan baat hebben bij tijdelijke opslag van energie. Een voorbeeld hiervan is de opslag van warmte en koude in de bodem. Een overschot aan warmte in de zomer kan in de winter weer gebruikt worden als duurzame warmtebron.

Door samen te werken kun je per gebied (zoals een bedrijventerrein) in kaart brengen hoeveel en in welke vorm een energie-overschot beschikbaar is. Ook kun je dan bekijken wie dat overschot zou kunnen gebruiken en in welke vorm. Als de energie niet direct, maar wel op een later moment kan worden gebruikt, dan kun je overwegen het overschot aan energie tijdelijk op te slaan. Je moet dan onderzoeken in welke vorm dat kan, hoe groot de buffer moet zijn en hoe snel de buffer gevuld of geleegd moet kunnen worden (welk vermogen).

De meest duurzame toepassing is de opslag van warmte en koude. Opslag van elektriciteit is in de toekomst een belangrijk onderwerp vanwege de toename van wind- en zonne-energie. Maar de duurzaamheidsvoordelen van deze opslag zijn niet direct aanwezig zolang het Nederlandse elektriciteitsnet de variaties kan opvangen.

Facebook Instagram Twitter Linkedin
Logo Ster in Samen Duurzaam