Energieopslag

Lokaal kan er een situatie ontstaan waarin er tijdelijk een overschot aan energie ontstaat. Dit kan worden veroorzaakt door een overschot in lokale productie (bv. Wind- of zonenergie) of als reststroom uit een (productie)proces (bijvoorbeeld restwarmte).

Technische informatie

Als de energie niet direct kan worden aangewend, moet de energie op een of andere wijze worden opgeslagen. Dit kan in de vorm van elektriciteit (batterij-opslag), beweging (vliegwiel), chemisch (omzetting naar waterstof-gas), warmte-koude opslag in de bodem of andere buffers zoals PCM (Phase-Change-Materials) of bestaande warmte- of koudebuffers (vrieshuizen).

Een individuele ondernemer kan baat hebben bij tijdelijke opslag van energie. Voorbeeld hiervan is de opslag van warmte en koude in de bodem. Een overschot aan warmte in de zomer kan ’s winters weer benut worden als duurzame warmtebron.

Door samen te werken kan per gebied (zoals een bedrijventerrein) in kaart gebracht worden hoeveel en in welke vorm een energie-overschot beschikbaar is en welke partij(en) het overschot zouden kunnen benutten (en in welke vorm). Indien de energie niet direct, maar wel op een later moment kan worden gebruikt kan overwogen worden het overschot aan energie tijdelijk op te slaan. Onderzocht moet dan worden in welke vorm dit mogelijk is, hoe groot de buffer moet zijn en hoe snel de buffer gevuld of geleegd moet kunnen worden (welk vermogen).

De meest duurzame toepassing is de opslag van warmte en koude. Hoewel opslag van elektriciteit in de toekomst een belangrijk onderwerp zal worden door de toename van wind- en zonne-energie, zijn de duurzaamheidsvoordelen  van deze opslag niet direct aanwezig zolang het Nederlandse elektriciteitsnet de variaties kan opvangen.

Op deze pagina:
  • Technische informatie
  • Download rekenmodel
  • Het verhaal van

Factsheet

Opslag van warmte en koude in de bodem is duurzaam en rendabel indien er sprake is van kleine temperatuurverschillen en er zowel een warmte- als koudevraag is gedurende een heel seizoen.

Kortdurende opslag van warmte of koude waardoor een stabielere energievraag ontstaat leveren voornamelijk financiële voordelen op maar geen directe verbetering van de duurzaamheid.

Checklist

Aanbodzijde: In welke vorm is er (tijdelijk) een overschot aan energie (koude, warmte, …), op welk moment en om hoeveel energie gaat het

Vraagzijde: Overleg met de omgeving: In welke vorm is er behoefte aan energie, hoeveel en op welke tijdstippen

Indien het overschot aan energie niet direct kan worden overgedragen, op welke wijze kan dit overschot dan tijdelijk worden opgeslagen?

Download het rekenmodel om je eigen besparing te berekenen