Agenda

Inspraakperiode Warmtevisie

Bericht delen:

Dinsdag 8 februari jl. heeft het college van de gemeente Haaksbergen de Ontwerp Warmtevisie vastgesteld. De Ontwerp warmtevisie ligt van 18 februari tot en met 31 maart 2022 ter inzage. Gedurende de inspraakperiode kunnen inwoners van de gemeente Haaksbergen en belanghebbenden reageren. U kunt de Warmtevisie hier inzien.

Hoe kunt u reageren?
Met ingang van vrijdag 18 februari ligt de Ontwerp Warmtevisie voor een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt de Warmtevisie hier digitaal inzien. Uw inspraakreactie kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen óf via gemeente@haaksbergen.nl onder vermelding van kenmerk: Z/20/018355

Facebook Instagram Twitter Linkedin
Logo Ster in Samen Duurzaam